‘Investeren in werk voor kwetsbare groepen’

Betaald werk is enorm belangrijk voor mensen. In je eigen inkomen voorzien natuurlijk, dagelijkse routine en collega’s hebben; het helpt allemaal om echt mee te doen in onze samenleving. Maar waarom is nu juist betaald werk zo belangrijk? En waarom is het zo lastig om betaald werk te krijgen voor mensen uit de opvang? We zochten in het land naar antwoorden op deze vragen en naar goede voorbeelden. We vonden ruim 230 wethouders aan onze zijde.

Waarom is betaald werk cruciaal?

Branko Hagen van de Landelijke Cliëntenraad (LCR): “Onderzoekers hebben vastgesteld dat werken leidt tot een betere gezondheid, en dat mensen ook gelukkiger zijn als ze werken. Dat geldt uiteraard niet voor elk werk. Veel niet-werkenden willen ook het liefste werken. Daarom zet de LCR zich ervoor in dat er meer werk komt en dat re-integratie effectief wordt vormgegeven. Juist voor mensen die ver afstaan van de arbeidsmarkt. Niet met dwang en drang, maar uitgaande van wat iemand wil. Dit blijkt zeer bij te dragen aan geslaagde re-integratie.”

Wat doet de opvang?

De opvanginstellingen helpen mensen via dagbesteding weer richting betaald werk. Van Friesland tot Limburg spannen instellingen zich samen met gemeenten en andere partners in om dit mogelijk te maken. Enkele voorbeelden:

‘Ik wil meedoen’
In Breda heeft SMO Breda in de oude Faamfabriek een breed herstelstimulerend activeringaanbod opgezet: ‘Ik wil meedoen’. Zij werken samen met een bedrijf dat sociale ondernemingen in de wijk aan het ontwikkelen is. Dat kan de volgende stap zijn. ‘Verder Door Doen’ is het thema dat binnen SMO Breda centraal staat. Directeur Lieke Jansen: “Meedoen is zo belangrijk in het leven van mensen. Aan de zijkant staan betekent er niet bij horen. Dat werkt verlammend. Door mee te doen doorbreek je dit. Mensen krijgen een doel, het geeft zin aan je leven. Activiteiten geven structuur, energie, je ontmoet mensen. Het is de basis voor verdere stappen in je leven.”

De Nieuwe Toekomst
Voor vrouwen die slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld biedt de Federatie Opvang in samenwerking met de Nederlandse Vrouwen Raad de interventie De Nieuwe Toekomst. Vrouwen worden hierin met training en vrijwillige coaches begeleid naar economische zelfstandigheid. Dit is een belangrijke beschermende factor voor herhaling van huiselijk geweld. Een van de deelneemsters: “Wat De Nieuwe Toekomst mij vooral heeft gegeven, is dat ik zelfverzekerder ben geworden, voor een groep durf te staan. Én dat ik weer naar school ben gegaan!”
Waarom lukt het (nog) niet?

Juist voor veel cliënten uit de opvang is een beschutte werkplek de enige kans op betaald werk. Veel cliënten hebben psychische problemen. Hierdoor is een reguliere baan niet altijd haalbaar. Met de crisis en terugloop in het aantal banen is de kans op werk verder afgenomen. Bovendien is er stevig bezuinigd. De forse bezuinigingen en extra onvoorziene financiële tegenvallers eisen hun tol.

‘Investeren in werk’

Liefst 234 wethouders willen dat het anders gaat en legden dit vast in het manifest “Investeren in werk voor kwetsbare groepen”. Momenteel kunnen gemeenten kwetsbare groepen niet voldoende ondersteuning bieden. Wethouders willen minder bezuinigingen en doen suggesties. “Voorkom dat Beschut Werk een verliespost voor gemeenten betekent”, stellen zij. Ook voor de begeleiding van ex-Wajongers moet het budget omhoog.

Kansen

Er moet aansluiting komen tussen trajecten van dagbesteding en vrijwilligerswerk en betaald werk. Opvanginstellingen hebben veel kennis over hun cliënten en de mogelijkheden. Die kennis kan gebruikt worden. Methodieken als IPS en Supported Employment leiden tot resultaat. Bij bedrijven die zich richten op het opzetten van sociale ondernemingen in de wijk of het maatschappelijk ondernemen kunnen dagbesteding en andere onbetaalde activiteiten (deels) commercieel ondergebracht worden. Gemeenten, instellingen en andere partners kunnen hierin actief samenwerken.


naar het menu