Tips voor een veilige stad

Gemeentelijke aanpak huiselijk geweld: “We pakken door!”

De burgemeester van Den Haag, Pauline Krikke, was bij haar installatie begin 2017 duidelijk: “Ik denk dat het heel belangrijk is om ook achter de voordeur te kijken of er gevallen zijn van vrouwen- en kindermishandeling. Ik wil een burgemeester zijn die daar pal voor staat. We gaan niet heel lang nadenken of je wel of niet iets kunt doen. We gaan iets doen! Als ingrijpen soms te ver gaat, dan neem ik dat voor lief. Beter dan jarenlang rammen en trappen.”


Nederland telt ieder jaar zo’n 200.000 slachtoffers van ernstig huiselijk geweld. Jaarlijks zijn er ca 50 dodelijke slachtoffers. Daarmee is het de meest omvangrijke vorm van geweld in onze samenleving. Ieder jaar worden er ruim 63.000 gevallen bij de politie gemeld. Dat is ongeveer een derde van het totale aantal slachtoffers.


Elke gemeente heeft te maken met huiselijk geweld en kindermishandeling. Marleen van Eijndhoven, bestuurder van Moviera en lid van het bestuur van de Federatie Opvang, heeft de volgende tips:

 • Maak van de aanpak van huiselijk geweld een speerpunt in het nieuwe coalitieakkoord!
 • De aanpak van huiselijk geweld hoort in het coalitieakkoord thuis! Een goede aanpak vraagt om het besef dat iedereen de ogen en oren openhoudt. Het vraagt om snelle signalering als het misgaat in gezinnen. En natuurlijk helpt de vrouwenopvang door haar kennis te delen, samen te werken en oplossingen aan te reiken, ook in individuele situaties.

 • Breng middelen bij elkaar!
 • De gemeenten hebben nu de middelen in handen voor gezinsgerichte en integrale aanpak. We roepen de gemeenten op om maximaal gebruik te maken van de regelruimte die er is. Laat de oude schotten los. Zo experimenteren we in Utrecht met “Take a break”. We stappen na een signaal van buurtteam of politie bij gezinnen binnen, nog voordat de problemen zijn geëscaleerd en er zwaardere middelen zoals huisverbod of uithuisplaatsing moeten worden ingezet.

 • Werk met praktijkexperts!
 • We vormen een schil om Veilig Thuis en de buurt– en wijkteams. Na melding of signalering komen we als experts in actie bij het de-escaleren van geweld. We gaan door waar anderen stoppen. Na het stoppen van het geweld is immers risico-gestuurde zorg noodzakelijk om herhaling te voorkomen. En die leveren wij, als aanvulling op de praktijk van de wijkteams, voor alle leden van het gezin.

 • Veiligheid en bescherming binnen het landelijk netwerk

  Er zijn altijd mensen die moeten vluchten voor een levensgevaarlijke situatie. Ze moeten onderduiken in de eigen stad of zo nodig ergens anders in het land. De vrouwenopvang werkt hiervoor samen in een landelijk netwerk. Het is belangrijk dat alle gemeenten daaraan bijdragen en onderling solidair zijn. Samen kunnen we de burgers veiligheid bieden in acute situaties.

 • Werken aan zelfvertrouwen
 • Jose (32):

  “Ik was vanaf het begin smoorverliefd op Tim. Ook mijn ouders mochten hem graag. Altijd gezellig bij de barbecue. Het ging na ons trouwen snel mis. Hij was jaloers, controleerde me en snauwde me af. Dan kreeg hij kreeg spijt en maakte het weer goed. Zo ging het af en aan. Ik twijfelde steeds meer aan mezelf, maar durfde er met niemand over te praten. Tim? Dat is toch zo’n toffe peer? Na de eerste tik volgden er meer. Het duurde vier jaar voor ik met mijn kinderen naar de vrouwenopvang vluchtte. Het kostte me veel tijd om in te zien hoe het mis is gegaan. Dat was niet eenvoudig. Maar mijn zelfvertrouwen is terug. Binnenkort ga ik naar een nieuwe woning. Ik ga ervoor.”

  naar het menu