Zoekresultaat

 • Succes in Zwolle:  empowerment van ex-slachtoffers van huiselijk geweld

  …Negen vrouwen hebben de training in het kader van het project De Nieuwe Toekomst in Zwolle met goed gevolg doorlopen. Op 30 april 2015 vond bij Vrouwenplatform Carree op de zolder van het mooie historische pand waar de vrouwenorganisatie gehuisvest is, de certificaatuitreiking plaats. "Ha mijn eerste diploma!" riep een…

 • Startbijeenkomst project ‘De Nieuwe Toekomst’

  …Vandaag was de startbijeenkomst van het project 'De Nieuwe Toekomst'. Dit project richt zich op participatie en economische zelfstandigheid van vrouwen die slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld. Het is een landelijk project van de Federatie Opvang (FO) en Nederlandse Vrouwen Raad (NVR), gefinancierd door het ministerie van OCW.

 • Project ‘De Nieuwe Toekomst’ kan van start

  …Het project ‘De Nieuwe Toekomst’ richt zich op participatie en economische zelfstandigheid van vrouwen die slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld. De Federatie Opvang voert het project uit samen met de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR). Deze week heeft het ministerie van OCW laten weten de subsidie voor het project te…

 • 27 mar 2012

  Tijd voor Toontje

  …Een laagdrempelig programma, specifiek toegesneden op kinderen en moeders die in de opvang verblijven. Dinsdagmiddag 27 maart van 14.00 - 17.00 uur vindt de presentatie plaats van Tijd voor Toontje: een steunend en stabiliserend programma voor jonge kinderen en hun moeders in de opvang, die huislijk geweld in het gezin…

 • Uitvoering Convenant Langdurige zorg is gestart

  …Op 5 september 2011 heeft de Federatie Opvang het Convenant Investeringen Langdurige zorg 2011-2015 mede ondertekend. Dit convenant is een uitvloeisel van het regeerakkoord. Alle instellingen die productieafspraken maken in termen van ZZP’s (intramurale AWBZ zorg) hebben vanaf 2012 de beschikking over extra middelen om de convenantafspraken uit te voeren.

 • Conferentie Krachtgerichte Basismethodiek

  …Doelgroep: Professionals. Organisatie: Federatie Opvang in het kader van het Verbeterplan Vrouwenopvang en Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg (Omz) in het kader van de Academische werkplaats Sociale uitsluiting. Plaats: Zeist

 • Bijeenkomst Basismethodieken d.d. 4 oktober a.s.

  …Op dinsdag 4 oktober a.s. vindt de conferentie "Krachtgerichte basismethodieken in de opvang". Deze conferentie wordt georganiseerd door Omz en de Federatie opvang en is gericht op voor professionals. Prof. dr. Judith Wolf heeft drie krachtgerichte methodieken ontwikkeld die alle gebaseerd zijn op het Strenghtbased Model uit Amerika.

 • Sport en Bewegen: medewerkersbijeenkomsten

  Dit artikel is afgeschermd en slechts voor leden beschikbaar.
 • Vorige artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.