Tag: Ledennieuwsbrief September 2012

 • Denktank vereenvoudigen en moderniseren iAWBZ.

  De Federatie Opvang ontving onderstaande oproep van het Ministerie van VWS. Zorgaanbieders kunnen deelnemen aan de denktank vereenvoudigen en moderniseren iAWBZ. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de heer Fresz van VWS.
  Graag ontvangen wij van u bericht als u uw belangstelling kenbaar heeft gemaakt. Wij stemmen in dat geval graag met u af over de inbreng vanuit de opvangsector in het overleg van de denktank.

 • Nieuwe regels voor btw plicht vergoedingen Raden van Commissarissen

  Van de Europese Commissie moeten commissarissen en toezichthouders vanaf 1 januari 2013 btw in rekening gaan brengen over hun ontvangen vergoedingen. Tot op heden maakte de staatssecretaris van Financiën een uitzondering voor hen die minder dan vijf commissariaten vervulden en niet op een andere manier btw-plichtig waren.

 • Onderzoek naar beheren privé gelden van cliënten

  Het ministerie van VWS heeft naar aanleiding van het faillissement van een zorgaanbieder waarbij ook cliëntengelden verloren gingen, een onderzoek gehouden onder zorgaanbieders over het beheren van cliëntengelden. Aan alle leden van de Federatie Opvang (FO) en andere branches is een enquête gezonden om zicht te krijgen op de praktijk.

 • Enquête: gebruik van de Opvangatlas.nl

  Ruim anderhalf jaar geleden is Opvangatlas.nl online gegaan. Het doel van Opvangatlas.nl is het online doorzoekbaar en vindbaar maken van al het hulpaanbod binnen de MO, VO en RIBW voor burgers, professionals en (centrum)gemeenten. Professionals van geabonneerde organisaties hebben extra zoekmogelijkheden, waaronder het vinden van door abonnees gepubliceerde open plaatsen.

 • KunstZINNig

  Federatie Opvang, LOC Zeggenschap in zorg en Movisie willen via kunst zingeving op de kaart zetten. Het project KunstZINNig is opgezet om het belang van zingeving in de hulpverlening aan dak- en thuislozen onder de aandacht te brengen en het gesprek tussen hulpverleners en cliënten hierover te openen.

 • Papendal opstap naar meer?

  Op 22 augustus vond de tweede landelijke sport- en beweegdag van de Federatie Opvang plaats. Vorig jaar waren er 850 deelnemers van de partij, dit jaar zijn er zo’n 1000 actieve sporters naar Papendal gekomen. De sfeer was weer erg goed en de energie stroomde rijkelijk.

 • Dag van het Delen op 17 oktober

  Begin september is de Social Media campagne van de vrouwenopvang campagne gestart met het online gedeelte. Op deze dag zijn de website www.ikdurftedelen.nl en de Facebookpagina www.facebook.com/vrouwenopvang online gegaan.
  Op 17 oktober vindt de Dag van het Delen plaats. Het lanceringsmoment van het offline gedeelte van de campagne. Op deze dag ‘delen’ de vrouwenopvanginstellingen de boodschap “Maak van huiselijk geweld geen geheim. Durf te delen.” met elkaar.

 • Congres Krachtige kinderen in de opvang

  Op maandag 29 oktober organiseert de Federatie Opvang een dag waarop de kinderen die in de maatschappelijke- en vrouwenopvang verblijven centraal staan. Het congres ‘Krachtige kinderen in de opvang’ is niet alleen de landelijke introductie van de methodiek Veerkracht, maar wil ook de aandacht vestigen op het belang van goede opvang, begeleiding en nazorg aan kinderen in de opvang. Passende opvang en begeleiding zijn nodig en het kabinet, gemeenten en ketenpartners worden gevraagd om mee te helpen om de noodzakelijke randvoorwaarden hiervoor in te vullen.

 • Congres Krachtige kinderen in de opvang

  Op maandag 29 oktober organiseert de Federatie Opvang een dag waarop de kinderen die in de maatschappelijke- en vrouwenopvang verblijven centraal staan. Het congres ‘Krachtige kinderen in de opvang’ is niet alleen de landelijke introductie van de methodiek Veerkracht, maar wil ook de aandacht vestigen op het belang van goede opvang, begeleiding en nazorg aan kinderen in de opvang. Passende opvang en begeleiding zijn nodig en het kabinet, gemeenten en ketenpartners worden gevraagd om mee te helpen om de noodzakelijke randvoorwaarden hiervoor in te vullen.

 • Landelijke implementatie van Veerkracht gaat van start!

  Op maandag 24 september 2012 is de implementatieperiode van Veerkracht gestart met een ondersteuningsbijeenkomst voor de interne projectleiders Veerkracht en de trainers Krachtwerk (uit de Vrouwenopvang). Het Verbeterteam Vrouwenopvang is hiervoor aanspreekpunt.

 • Volgende artikelen
Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.