Thema: Zorginkoop

  • Informatie akkoord CAO Welzijn en tegenstemmen Abvakabo

    De MOgroep en CNV Publieke Zaak hebben op 28 november een definitief cao-akkoord bereikt. Leden van Abvakabo FNV hebben tegen het akkoord gestemd.Het blijkt dat werkgevers vragen krijgen over de waarde van dit akkoord, nu Abvakabo-leden tegen gestemd hebben.Ook zijn er vragen over het vernieuwingstraject van de cao. Vandaar dit document met een aantal veel gestelde vragen en antwoorden op een rijtje.

  • Op 5 oktober 2010 zond het ministerie van Justitie een brief over de vervanging van de VIP nummers door de SKN nummers. Deze nummers zijn bedoeld om de identiteit van justitiabelen te kunnen vaststellen. Daarnaast worden de nummers gebruikt bij de facturatie van forensisiche zorg.

    Ook vindt u hier een brief van het Ministerie van Justitie om de begeleiding anders te financieren dan via de DB(B)C systematiek.

  • Brief van Ministerie van VWS over de zorginkoop voor 2011 en brief Zorgverzekeraars Nederland van april 2010 over de contracteerruimte 2011

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.