Thema: Safe Return • Of voor online versie: Klik hier

 • Safe Future Field Research

  In het project Safe Return is een Field Research gedaan naar de buitenlandse slachtoffers van mensenhandel of huiselijk geweld, de toepassing van de methodiek Safe Future bij deze doelgroep en onderzoek naar de factoren die terugkeer stimuleren of belemmeren.

  Eindrapport Safe Return Field Research: Safe_Return_Field_Research.pdf

 • Methodiek Safe Future

  In het project Safe Return is, gezamelijk met alle partners, de methodiek Safe Future ontwikkeld. De methodiek is gericht op het bespreekbaar maken van terugkeer, het ondersteuning bieden bij de beslissing over terugkeer, ondersteuning bij de voorbereiding op terugkeer en de ondersteuning bij de herintegratie in het land van herkomst na terugkeer.
  De methodiek is krachtgericht en sluit daarin goed aan bij de basismethodiek Krachtwerk.

  Methodiek Safe Future (Nederlandse versie): Safe_Future_Methodiek.pdf
  Methodiek Safe Future (Engelse versie): Safe_Future_Methodology.pdf

 • Filmpje over opvang in Bulgarije

  In het kader van het project Safe Return is een werkbezoek afgelegd aan de Bulgaarse partner-organisatie Animus Association | La Strada Bulgarije . Tijdens dit werkbezoek is een filmpje gemaakt over de opvang en hulpverlening die daar wordt geboden aan slachtoffers die terugkeren. Op het filmpje komen ook clienten zelf aan het woord. Het filmpje kan gebruikt worden om aan Bulgaarse slachtoffers te laten zien welke opvang er voor hen is als ze besluiten terug te gaan naar hun land van herkomst.

  Filmpje Bulgarije:


  Als u het filmje toegestuurd wilt krijgen, kunt u daartoe een verzoek mailen naar de projectleider Trijntje Kootstra: T.Kootstra@opvang.nl

 • Filmpje over opvang in Nigeria

  In het kader van het project Safe Return is een werkbezoek afgelegd aan de partner-organisatie COSUDOW in Nigeria. Tijdens het werkbezoek is een filmpje gemaakt van de opvang en hulpverlening die daar geboden worden aan slachtoffers die terugkeren. In het filmpje komen ook clienten zelf aan het woord die zijn teruggekeerd. Dit filmmateriaal kan gebruikt worden om aan Nigeriaans slachtoffers te laten zien wat de opvang mogelijkheden zijn in hun land van herkomst.

  Filmpje via Youtube:


  Het filmpje kan ook worden toegestuurd. Een verzoek hiertoe kan worden gericht aan projectleider Trijntje Koostra: T.Kootstra@opvang.nl

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.