Thema: Overheveling AWBZ

  • Bestuurlijke afspraken VWS – VNG over beschermd wonen

    In de loop van het najaar ontvingen VWS en VNG van diverse centrumgemeenten signalen over dreigende tekorten voor het budget beschermd wonen 2015. Op basis daarvan is op 31 oktober jl. tussen VWS en de wethouders van de centrumgemeenten afgesproken nader te analyseren wat het probleem is en aan welke oorzaken dat kan worden toegeschreven. Dat heeft afgelopen weken plaatsgevonden. Zo is alle centrumgemeenten de kans gegeven zich te melden met hun knelpunt en konden verzoeken om ondersteuning door cijfer-/inkoopexperts worden ingediend. Dit heeft erin geresulteerd dat deze weken zo’n tien gemeenten zijn ondersteund met expertise om meer helderheid te krijgen over de cijfers en de ondersteuning te bieden bij de gegevensanalyse. Daarmee zijn echter niet overal de zorgen weggenomen: in sommige gemeenten is nog altijd de dreiging van een financieel knelpunt. Om te voorkomen dat daardoor de inkoop niet kan worden afgerond hebben de staatssecretaris en de VNG dan ook woensdag in een bestuurlijk overleg afspraken gemaakt hoe hiermee om te gaan.

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.