• Zomeractie voor meiden, jongens en vrouwen van Fier

  Fier helpt jaarlijks honderden kinderen en jongeren die te maken hebben met geweld, verwaarlozing en uitbuiting. Alle opvang, zorg en scholing wordt verzorgd door professionals en vele vrijwilligers en gefinancierd uit zorggelden. Maar de ‘gewone’ dingen als kleding, sportspullen, spelmateriaal, schoolspullen of een fiets vallen daar niet onder. Met de campagne ‘4voorFier: een zomer vol positieve ervaringen’ doet Fier een beroep op particulieren.

  Bestuursvoorzitter Linda Terpstra: ‘Deze gewone dingen zijn zó nodig voor de meiden, jongens en vrouwen bij Fier. Een uitstapje naar het zwembad of een fietstocht door de weilanden zorgen voor mooie herinneringen, dat zijn voor iedereen leuke momenten om op terug te kijken. Maar zeker voor onze meiden en jongens, die aan het loskomen zijn van hun wereld met geweld, verwaarlozing en uitbuiting.’ Deze kinderen en jongeren hebben vaak te maken met armoede of lastige situaties, waarbij goede kleding, schoenen, spelmateriaal geen vanzelfsprekendheid of mogelijkheid zijn. ‘En nu ze bij Fier zijn en kansen krijgen voor scholing, werkervaring en een nieuwe toekomst, is het schrijnend dat wij hen deze spullen niet kunnen geven’, meldt Terpstra.

  Campagne: 4voorFier
  Daarom voert Fier een jaar lang campagne onder de naam ‘4voorFier’. Het is een oproep om een klein bedrag te doneren en aandacht te geven aan dit probleem en de organisatie hoopt hiermee een kettingreactie tot stand te brengen. In de maanden voor de zomervakantie richt de campagne zich op een leuke zomer voor de kinderen en jongeren die de organisatie opvangt. Niet alleen met de educatieve en culturele workshops van de Summerschool, maar juist ook in het leven van alledag. Met een fiets om tochtjes mee te maken, met spelmateriaal voor een waterballet op het sportveld, met een mooi notitieblok om ook in de zomervakantie te schrijven.

  Goed om te weten: Fier is door de Belastingdienst aangemerkt als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat giften aan de organisatie zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Iedere bijdrage komt volledig ten goede aan projecten en activiteiten van Fier.

  Fier: hulp bij geweld
  Fier is het landelijk expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. De organisatie is gericht op het voorkomen van geweld, het stoppen van geweld en het bieden van hulp bij de gevolgen van geweld. De expertisegebieden zijn huiselijk geweld, kindermishandeling, eergerelateerd geweld, seksueel geweld, mensenhandel, loverboyproblematiek en (vroegkinderlijke) traumatisering.

  Meer informatie over de campagne 4voorFier vindt u hier.

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.