• Zienn screende clienten nachtopvang - waar is hulp bij nodig?

  Zienn Friesland, organisatie voor opvang ondersteuning en beschermd wonen, voerde een screening uit van alle 324 mensen die in 2016 in de nachtopvang sliepen. Door een achtergrondcheck op meerdere gebieden uit voeren is helderder geworden waar kansen en oplossingen liggen om de toestroom in de Nachtopvang te keren of de doorstroom te versnellen. Ook Utrecht, Dordrecht en Heerlen voerden eerder zo'n onderzoek uit.

  Hoe raken mensen dakloos?
  Uit de rapportage van Zienn blijkt dat ongeveer een derde van de mensen dakloos is geworden doordat zij hun eigen woning zijn kwijt geraakt. Oorzaak daarvan is huisuitzetting vanwege overlast of huurschulden. In een aantal gevallen is huiselijk geweld of het huis uitgezet worden door de partner de oorzaak. Ruim 30 procent had al geen eigen woning, maar verbleef bij familie of vrienden. Zij verlaten die woonplek bijvoorbeeld omdat er ruzie is ontstaan. Bijna 20 procent van de mensen die in de nachtopvang slaapt is uitgezet door een zorginstelling (beschermd/begeleid wonen, maatschappelijke opvang, ggz, jeugdzorg, verslavingszorg) of heeft na beëindiging van een opname in een zorginstelling, geen aansluitende plek gevonden.

  Inkomen voelt als ‘0’
  Veel mensen beschikken niet over een inkomen of krijgen zo weinig dat zij dat niet meer als inkomen ervaren: “voelt als 0”. De meeste mensen die in de nachtopvang terecht zijn gekomen ontvangen geen hulp bij hun financiële problemen. Hierdoor verminderen de kansen om weer een zelfstandige woonplek te vinden. Een project in Utrecht heeft aangetoond dat inzetten op het oplossen van de financiële problemen het verblijf in de maatschappelijke opvang aanzienlijk kan bekorten.

  Aanknopingspunten voor verbetering
  Het onderzoek van Zienn biedt informatie op basis waarvan concrete verbetering van hulpverlening en ketenzorg kan worden ontwikkeld. Dakloosheid als gevolg van schorsing, sancties en beëindiging van opname in een zorginstelling kan vermeden worden door alternatieve (tijdelijke) woonmogelijkheden te ontwikkelen. Onnodig lang gebruik maken van de nachtopvang omdat schulden een belemmering vormen om een nieuw huurcontract met een verhuurder af te sluiten, kan worden verminderd door in te zetten op snelle schuldhulp en te werken met ‘omklap’ constructies voor huurcontracten.

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.