• WMO-abonnementstarief 2020

  Het Ministerie van VWS, Het Ketenbureau i-Sociaal domein en Het CAK hebben een factsheet uitgebracht over het abonnementstarief voor eigen bijdrage WMO 2020.

  Op deze factsheet vindt u de voor aanbieders relevante informatie.
  De invoering van een maximale eigen bijdrage van € 19,- per maand voor zorg en ondersteuning vanuit de Wmo per 1 januari 2020 – het zogeheten abonnementstarief Wmo – is één van de maatregelen van het kabinet om de stapeling van zorgkosten tegen te gaan.
  Zorgaanbieders leveren per 1 januari 2020 geen gegevens meer aan bij het CAK; gegevensuitwisseling vindt uitsluitend plaats tussen gemeenten en het CAK.
  De facturering gaat over van 13 perioden van 4 weken naar 12 maandelijkse perioden per jaar.
  Neem voor meer informatie contact op met Tonny van Hensbergen (t.vanhensbergen@opvang.nl) of Gerard van Dam (g.vandam@opvang.nl)

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.