• Wetsvoorstel aangenomen voor vermindering administratieve lasten Wmo 2015 en Jeugdwet

  De Tweede Kamer heeft op 18 december een wetsvoorstel aangenomen die een gemeente kan verplichten informatie standaarden voor de Wmo 2015 en de Jeugdwet toe te passen. Aanbieders voor de Wmo 2015 en Jeugdwet zijn gebaat bij uniformiteit in financieringswijze en informatie-uitwisseling met gemeenten. Na behandeling in de Eerste Kamer kan deze verplichting worden ingevoerd. De Federatie Opvang heeft al in januari 2017, met zes andere brancheorganisaties, aangedrongen op regelgeving voor het terugdringen van administratieve lasten bij zorgaanbieders.

  Wat kunt u met dit wetsvoorstel bereiken?
  Uw vermijdbare administratieve lasten gaan omlaag als uw gemeente juist gebruik maakt van de standaarden. Gemeenten mogen in de toekomst niet meer afwijken van de standaard.
  Deze wetgeving stelt u in staat uw gemeente volgens de standaarden te laten werken. Dat maakt de inrichting van uw administratieve organisatie eenvoudiger. Denk hierbij aan:
  - Een eenduidige werkwijze van het elektronisch berichtenverkeer inclusief de bijbehorende bedrijfsregels die in de iWmo en iJw zijn gedefinieerd.
  - Standaard financieringsvormen gebaseerd op de uitvoeringsvarianten
  In het wetsvoorstel is tevens opgenomen dat gemeenten niet op een andere manier informatie mogen vragen die al via de standaarden zijn verkregen. Deze baat kunt u verzilveren als de wet is aangenomen.

  Waarom is dit wetsvoorstel zo logisch?
  In analogie met de verkeersregels is een parallel te trekken. In heel Nederland gelden dezelfde regels. Gemeenten kunnen met eigen beleid keuzes maken voor lokale invulling van het mobiliteitsvraagstuk. Kunt u zich voorstellen dat een gemeente zelf kan bepalen of u links of rechts moet rijden? Dit lijkt een extreme situatie maar bij het inrichten van een administratief proces bij een zorgaanbieder komt die situatie voor als meerdere gemeenten gecontracteerd zijn. Vanuit dat aspect is het logisch dat er landelijke regels worden gemaakt en daarmee wordt het een landelijke digitale, procesmatige infrastructuur. Als u wilt deelnemen dan doen we dat met deze regels, het voorkomt ongelukken.

  Wie maakt de standaarden?
  De standaarden worden vanuit de keten ontwikkeld en vastgesteld door het samenwerkingsverband i-sociaal domein. Aanpassing van standaarden blijft noodzakelijk. Dit samenwerkingsverband bestaat uit brancheorganisaties zoals de Federatie Opvang, VNG en VWS. Input van zorgaanbieders en gemeenten om de standaarden te verbeteren is altijd zeer welkom.

  Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Gerard van Dam (g.vandam@opvang.nl)

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.