• Werkt De Nieuwe Toekomst en waarom? Deelnemers gezocht!

  De Nieuwe Toekomst is in 2012 door de Nederlandse vrouwenraad (NVR) en de Federatie Opvang (FO) ontwikkeld. Het is op dit moment de enige interventie die zich specifiek richt op participatie en economische zelfstandigheid van vrouwen die (ex)partnergeweld hebben meegemaakt. In juni 2018 is de interventie erkend als ‘goed onderbouwd’ en opgenomen in de Databank Effectieve Sociale Interventies. De volgende stap is om te bewijzen dat de interventie effectief is. Om die reden is Atria in 2018 gestart met een effectonderzoek en procesevaluatie om de vraag ‘Werkt het en waarom?’ te beantwoorden.

  Voor het onderzoek naar de effecten van de De Nieuwe Toekomst zijn we op zoek naar opvangorganisaties en gemeenten die geïnteresseerd zijn in deelname.
  Op dit moment zijn er al een tiental gemeenten en opvangorganisaties die ervaring hebben met het uitvoeren van de interventie. De eerste resultaten zijn veelbelovend, maar inzicht in de causale effecten ontbreekt. Niet alleen is het in tijden van bezuinigingen en transities van belang dat er meer zicht komt op hetgeen daadwerkelijk werkt. Voor de hulp die we aan vrouwen bieden die (ex)partnergeweld hebben meegemaakt, is het van belang dat deze hulp bij hun behoeften en mogelijkheden past en hen daadwerkelijk weerbaarder maakt.

  Deelname is van belang!
  Tussen 2018-2021 zal Atria een grote groep vrouwen één tot anderhalf jaar volgen in hun weg van (ambulante) opvang tot (arbeids)participatie. Een deel ontvangt de reguliere zorg, een ander deel ontvangt De Nieuwe Toekomst. Atria is vanaf januari 2018 met dit onderzoek in drie regio’s – en in acht gemeenten – gestart.

  Vanaf januari 2019 zal het onderzoek zich verder uitbreiden. Hiervoor is Atria op zoek naar opvangorganisaties en gemeenten die geïnteresseerd zijn in deelname aan het onderzoek. Ook als je (nog) niet start met De Nieuwe Toekomst, is deelname aan het onderzoek relevant. Want door deelname aan het onderzoek zullen we – naast inzicht in de effecten van De Nieuwe Toekomst – ook meer inzicht krijgen in het welbevinden van de vrouwen in de periode na de opvang. Wat is hun gezondheidsbeleving? Van welke zorg- en welzijnsvoorzieningen wordt gebruik gemaakt? Zien we veranderingen in (arbeids)participatie? En, is het geweld gestopt?

  Vragen en interesse?
  Heb je vragen en/of interesse in het onderzoek? Stel je vraag aan de onderzoekers van Atria door te mailen naar dnt@atria.nl of te bellen naar 020-3031571.

  Voor het volledige nieuwsbericht van Atria zelf, klik dan op deze link.

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.