• ‘Weerbarstige werkelijkheid’ voor mensen met verward gedrag

  Uit het tussenbericht van het Schakelteam 'Mensen met verward gedrag' blijkt dat er een groep van circa 13.000 mensen in Nederland is, die verspreid over het hele land en over een langere periode vaker betrokken is bij een incident vanwege verward (overspannen) gedrag en/of een poging tot zelfdoding. Het Schakelteam pleit voor 24/7 meldpunten en voldoende mogelijkheden voor passende opvang en zorg.

  Nieuwe analyse politiecijfers
  Uit een nieuwe analyse van de politiecijfers (de meldingen E33 en E14 over mensen met verward gedrag) blijkt dat de cijfers over een aantal belangrijke zaken geen informatie geven. Zo worden mensen met verward gedrag die een strafbaar feit plegen of bij andere overlastvormen zijn betrokken, in deze cijfers niet meegenomen: zij worden geregistreerd onder een andere code. Ook mensen die niet in aanraking komen met de politie maar wel verward zijn, komen niet voor in deze registraties. Het geeft dus niet het totale aantal mensen met verward gedrag weer.

  Stabiele levensstructuur prioriteit
  Voor alle personen met verward gedrag, maar ook de eerdergenoemde circa 13.000 personen die in 2015 en 2016 betrokken waren bij meerdere incidenten, is een integrale persoonsgerichte aanpak cruciaal. Belangrijk is dat voorzien wordt in een stabiele levensstructuur met aandacht voor de diverse levensgebieden. Het Schakelteam bepleit dat alle gemeenten en regio’s hier actie op ondernemen. Dat vraagt 24/7 ogen en oren in de wijk en 24/7 meldpunten, met voldoende mogelijkheden van doorgeleiding naar passende opvang en zorg. De ervaring leert dat het leed voor de personen zelf en de omgeving op deze manier daadwerkelijk kan worden verminderd. Dit zorgt ervoor dat de problemen van mensen met verward gedrag niet verergeren of in ieder geval minder escaleren.

  Meer focus nodig
  De Federatie Opvang ziet dat in veel regio’s de maatschappelijke opvang is betrokken bij de aanpak van mensen met verward gedrag. De samenwerking tussen gemeenten en opvang wordt overwegend als positief gewaardeerd. Het probleem van het grote aantal dakloze mensen aan wie alleen nachtopvang wordt geboden, wordt daarmee niet opgelost. In sommige steden is ook een tekort aan nachtopvang plaatsen. Het gevolg daarvan is dat dakloze mensen overdag en soms ook ‘s nachts aangewezen zijn op de openbare ruimte als verblijfplaats. Een deel van deze mensen kampt met ernstige psychische en soms ook fysieke aandoeningen of heeft een verstandelijke beperking. Doordat geen structurele oplossing en passende opvang en zorg wordt geboden, leiden deze mensen een draaideurbestaan. Het leidt tot zeer frequente contacten met de politie, hetgeen ook terug te zien is in de cijfers. De Federatie Opvang pleit voor meer focus bij de aanpak van de problemen van deze groep. Voor hen is stabiele huisvesting nodig in combinatie met zorg, inkomen en budgetbeheer. Zonder meer focus op een stabiele leef- en woonsituatie wordt het heel moeilijk om de problematiek van mensen met verward gedrag terug te dringen. De Federatie Opvang ondersteunt de oproep van het Schakelteam aan alle nieuwe colleges en gemeenteraden om te zorgen voor voldoende en betaalbare plekken voor begeleid/beschermd wonen en een passend aanbod van ondersteuning en zorg. Het Schakelteam noemt met nadruk ook de laagdrempelige voorzieningen en cliënt- en familie-initiatieven gericht op herstel en participatie; deze verdienen structurele (financiële) ondersteuning.

  De Federatie Opvang heeft een flyer gepubliceerd waarin suggesties voor de nieuwe colleges van gemeenten zijn gedaan om op te nemen in de college akkoorden. Er is werk aan de winkel de komende jaren!

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.