• Week van het geld: extra aandacht schulden van cliënten

  Deze week is het de week van het geld. In deze week wordt aandacht gevraagd voor thema’s als armoede en schulden. Voor vrijwel alle cliënten in maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen geldt, dat zij - vaak forse - financiële problemen hebben. Voor een groot aantal van hen is sprake van problematische schulden. Graag willen we hiervoor juist in deze week nog eens speciaal aandacht vragen.

  Samenwerking essentieel
  De Federatie Opvang, en daarbinnen het Netwerk Vrouwenopvang, en de RIBW Alliantie werken met tal van partijen samen om de situatie te verbeteren. We zijn blij met de aandacht en het constructief overleg met uitvoeringsorganisaties en blijven hierin vanzelfsprekend een actieve rol vervullen. We zien ook dat er nog stevig moet worden geïnvesteerd in het oplossen van deze problematiek, juist voor kwetsbare groepen.

  Speerpunten
  We zien de volgende speerpunten bij het oplossen van financiële problematiek bij kwetsbare groepen.
  1. Knelpunten binnen het systeem leiden tot schulden of het snel oplopen van schulden. Dit gebeurt vooral bij kwetsbare groepen, die het systeem niet begrijpen en geen tijdige hulp krijgen. Hierin moet verandering komen door meer in te zetten op preventie.
  2. Simpele werkafspraken/vaste contactpersonen kunnen al wel helpen om binnen het bestaande systeem sneller en beter hulp te bieden.
  3. Investeer in gemeentelijke schuldhulp en voortrajecten om te zorgen dat juist kwetsbare groepen betere hulp krijgen. Het gaat dan om het beter toerusten van gemeentelijke schuldhulp voor kwetsbare groepen, maar we pleiten ook voor een investering o.a. in onze branche: voortrajecten zijn echt noodzakelijk bij de complexe problematiek.
  4. Zorg voor vroegsignalering en zorg ervoor dat mensen weer kunnen meedoen (Sociale Inclusie). Denk hierbij vooral ook aan kinderen: wanneer zij in armoede en schulden opgroeien zal dit hen hun verdere leven parten spelen. 

  Kennis delen en verspreiden
  Zowel leden als branches zijn actief bezig om bij te dragen aan verbeteringen op de genoemde aandachtspunten. We zien dagelijks dat schulden dramatische effecten op mensen hebben en vooral ook op kinderen. We zoeken samenwerking met partners en starten waar mogelijk zelf initiatieven. Maar we kunnen dit niet alleen. We zullen steun moeten krijgen om stevig te investeren in financiële hulp en professionalisering in schuldhulp voor kwetsbare groepen. Er zijn al tal van mooie voorbeelden in het land. Zend deze in en wij zorgen voor verspreiding via www.schuldenindeopvang.nl!

  Bij vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Karen van Brunschot, K.vanbrunschot@opvang.nl of Johan Gortworst, j.gortworst@opvang.nl

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.