• Nieuwe website ‘Schulden in de Opvang’ gelanceerd

    Veel kwetsbare mensen blijken grote schulden op te bouwen. Dit komt door een combinatie van oorzaken waarbij het systeem van regels en toeslagen in Nederland een discutabele rol speelt. Ook blijkt dat mensen veel te laat terecht komen bij de juiste hulp. Mensen “zakken door de bodem van het systeem”, raken hun huis kwijt en komen tenslotte bij de opvang. De reguliere schuldhulp is niet toegerust om cliënten in de opvang te helpen. Er is een kloof tussen opvang en beschermd wonen enerzijds en de reguliere schuldhulpverlening anderzijds. Deze kloof willen we overbruggen. Daarom is Federatie Opvang in 2017 gestart met het project ‘Versterking financiële zelfredzaamheid van cliënten’.

    Website Schulden in de Opvang
    De ‘EHBA’ (Eerste Hulp Bij Administratie) is een belangrijk element in het project. Het is een eerste stap in de richting van het versterken van de financiële zelfredzaamheid. Het overgrote deel van de mensen in de maatschappelijke opvang heeft schulden. Cliënten ervaren hierdoor veel stress. Naast stress kampt een groot deel van de cliënten met laaggeletterdheid, een lichte verstandelijke beperking en (andere) psychische problemen. Voor hulpverleners van deze mensen is, naast meer kennis van “financieel-technische” aspecten, ook kennis van stress-sensitieve dienstverlening erg belangrijk.

    Op de website www.schuldenindeopvang.nl staat veel informatie en bevat concrete tools en tips voor intake en ondersteuning. Natuurlijk zijn de verhalen van cliënten essentieel. De website wordt nog verder aangevuld met te ontwikkelen tools. We zijn op zoek naar goede voorbeelden van financiële en administratieve hulpverlening, succes verhalen van cliënten, en voorbeelden van effectieve samenwerking tussen instanties die betrokken zijn bij schuldhulp aan cliënten van beschermd wonen en opvang.

    Voor vragen en suggesties kan contact worden opgenomen met Karen van Brunschot, k.vanbrunschot@opvang.nl of Marthe Riemeijer, m.riemeijer@opvang.nl.

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.