• Organisaties voor vrouwenopvang bieden overal in Nederland opvang en hulp aan vrouwen - en hun eventuele kinderen - die slachtoffer zijn van huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, loverboys/jeugdprostitutie of mensenhandel. Vooral de term Blijf-van-mijn-lijfhuis, een van de ontstaans- of verschijningsvormen van de vrouwenopvang, is breed bekend.

  De vrouwen kunnen tijdelijk in een vrouwenopvanginstelling verblijven, evenals hun eventuele kinderen. Ze kunnen gebruik maken van basisvoorzieningen als crisisopvang, een individueel hulpverleningstraject, hulpverlening aan de kinderen en nazorg.
  De accommodaties bieden een eigen slaapkamer en soms een eigen unit met voorzieningen. Voor de kinderen zijn aparte hulpverleningstrajecten en gespecialiseerde medewerkers aanwezig. Een enkele instelling voor vrouwenopvang heeft een jeugdzorgerkenning, andere werken nauw samen met aanbieders van jeugdzorg en zetten middelen in vanuit hun toekenning voor het leveren van AWBZbegeleiding en/of behandeling.

  Vrouwenopvanginstellingen hebben naast het basispakket aan opvang en (ambulante) hulpverlening ook verschillende specialismen ontwikkeld,waaronder opvang en hulpverlening voor tienermoeders, behandelgroepen voor getraumatiseerde slachtoffers,‘safehouses’ op geheime locaties, opvang en hulpverlening voor slachtoffers van eergerelateerd geweld en opvang voor mannelijke slachtoffers. Verder bieden de instellingen een breed pakket aan voorzieningen in de aanpak van huiselijk
  geweld. Dit pakket verschilt per instelling, afhankelijk van de afspraken met gemeenten en regionale samenwerkingspartners.

  De Federatie Opvang vertegenwoordigt de vrouwenopvanginstellingen op landelijk niveau.

  Factsheet Vrouwenopvang

  Factsheet Aanpak huiselijk geweld

  Factsheet Profiel en zorgbehoefte gebruikers maatschappelijke opvang en vrouwenopvang

   

  Meer informatie in:
  Huiselijk geweld en veiligheid

  Stichting Vrouwenopvang Nederland

   

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.