• Werkconferentie Implementeren van Interventies voor Kwetsbare
  Burgers in gemeenten
  5 november 2015, 10:00 tot 14:00 uur (9:30 tot 10:00 uur inloop en registratie)
  Locatie: De Observant te Amersfoort
  Kosten: Geen
  Aanmelden: Klik hier voor het aanmeldingsformulier.

  Opvanginstellingen werken lokaal samen met gemeenten. Gemeenten hebben een belangrijke en complexe taak als het gaat om het adequaat opvangen en begeleiden van kwetsbare burgers. Maar, heeft uw gemeente een goed beeld van de mogelijkheden? Beschikt uw gemeente over voldoende kennis, inzicht, maar vooral ook over een goed netwerk met deskundige organisaties? Zijn er al goede afspraken tussen bijvoorbeeld uw opvanginstelling en de gemeente om uw kennis in te zetten om kwetsbare burgers te bereiken? Wat kunt u als opvanginstelling en gemeente samen bereiken voor uw kwetsbare burgers? Welke goed onderbouwde methodieken zijn bruikbaar en maken verschil in de levens van mensen en wat zijn dan belangrijke condities voor de uitvoering en organisatie? Kortom: kan in samenwerking met gemeenten gewerkt worden aan een goede aanpak voor de meest kwetsbare groepen. 

  Op 5 november 2015 organiseert de Federatie Opvang samen met de academische werkplaats OGGZ en de academische werkplaats Opvang en Herstel een werkconferentie om handvatten aan te reiken aan gemeenten voor het werken met mensen met multiproblematiek met ondersteuning van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De werkconferentie heeft als doel het stimuleren van gemeenten om goed onderbouwde en effectieve interventies in de praktijk op lokaal en regionaal niveau in te zetten. De werkconferentie is bedoeld voor gemeenten en opvanginstellingen. Vanuit de gemeenten denken wij daarbij aan gemeenteambtenaren, afdelingshoofden bij gemeenten, leidinggevenden van buurt- en wijkteams en geïnteresseerde wethouders. Vanuit de opvanginstellingen kan de werkconferentie interessant zijn voor bestuurders, managers, beleidsmedewerkers en professionals. Wanneer opvanginstelling en ambtenaren van dezelfde gemeenten elkaar treffen, kan kennisuitwisseling en samenwerking tot stand komen.

  Tijdens de werkconferentie zullen enkele goed onderbouwde en werkzame interventies worden gepresenteerd, zoals Housing First, Krachtwerk en Critical Time Intervention. Na een wetenschappelijke inleiding zullen deskundigen uit de opvang en gemeente toelichten hoe deze methodieken in hun praktijken worden gebruikt en wat de aanpak oplevert. Daarnaast wordt er stilgestaan bij de vraag hoe de gepresenteerde interventies op lokaal en regionaal niveau kunnen worden ingebed. 


  De conferentie wordt gevolgd door twee masterclasses, waarin concrete voorbeelden verder worden uitgewerkt en een aanpak wordt aangereikt. De conferentie en masterclasses vinden plaats in het kader van de afronding van het Kennisprogramma Maatschappelijke Opvang bij ZonMw.2

  Tijdens de werkconferentie zullen enkele goed onderbouwde en werkzame interventies worden gepresenteerd, zoals Housing First, Krachtwerk en Critical Time Intervention. Deskundigen zullen toelichten hoe deze methodieken in hun praktijken worden gebruikt, wat de aanpak oplevert . Daarnaast wordt er stilgestaan bij de vraag hoe de gepresenteerde interventies op lokaal en regionaal niveau kunnen worden ingebed. De gemeente is hierin vanzelfsprekend een cruciale partij.

  Programma Werkconferentie (9:30 - 14:00, inclusief lunch)

  09.30 uur – 10.00 uur:  Ontvangst en registratie.
  10.00 uur – 10.10 uur: Inleidende presentatie door Jan Laurier, voorzitter Vereniging Federatie Opvang.
  10.10 uur – 11.00 uur Presentatie over het theoretisch kader en de context van een aantal interventies door mevrouw prof. dr. Judith Wolf, hoogleraar maatschappelijke zorg (Impuls – Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg, Radboud UMC Nijmegen).

  11.00 uur – 11.15 uur: Pauze.

  11.15 uur – 11.45 uur:  Presentatie Krachtgerichte basismethodiek door mevrouw Monique Kamp van Humanitas onder Dak.
  11.45 uur – 12.15 uur:  Presentatie Critical Time Intervention door de heer Fred Gruter van Zienn.
  12.15 uur – 12.45 uur:  Presentatie Housing First door de heer Kay Neven van de Tussenvoorziening en mevrouw Marike de Boer van de gemeente Utrecht.
  12.45 uur – 13.00 uur: Kick-off stimuleringsprogramma Housing First.
  13.00 uur – 14.00 uur:  Lunch en gelegenheid om ervaringen te delen.

  Programma Masterclass 19 november (10:00 tot 16:30, inloop vanaf 9:30) bij de Federatie Opvang.

  Kort na de werkconferentie wordt op 19 november een masterclass georganiseerd voor verdere uitdieping van de interventies en vooral: wat is er nodig om zo’n aanpak ook in uw gemeente te realiseren. Het programma van de masterclass is in nauwe samenwerking met Impuls - Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg opgezet en heeft de volgende opzet:
  •        In een carrousel van drie rondes komen de drie interventies aan bod. Krachtgerichte basismethodiek, CTI en Housing First onder begeleiding van Fred Gruter, Holly Haylock en Thijs Honig.
  •        Het delen van privacy gevoelige informatie in samenwerkingsverbanden door Mr. Jolanda van Boven en Drs. Peter Gunst.
  •        Casuïstiek door Mr. Jolanda van Boven en Drs. Peter Gunst.

  Bij de masterclass kan maximaal 15 personen deelnemen (1 persoon per gemeente). Nadere informatie over de locatie en het programma volgen zo spoedig mogelijk. Via het aanmeldformulier kunt u zich opgeven.

  Aanmelden: Klik hier voor het aanmeldformulier.

  U ontvangt na aanmelding een bevestiging, met het uitgewerkte programma voor 5 november en de routebeschrijving naar de locatie. 

  Contactpersoon: Corina van ‘t Klooster
  (e-mail: c.vantklooster@opvang.nl, telefoon:033 461 50 29).

  [1] De Federatie Opvang is de brancheorganisatie voor instellingen voor de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en beschermd en begeleid wonen. De instellingen zetten zich, ieder op eigen wijze, in voor de opvang en ondersteuning van mensen in een maatschappelijk kwetsbare of onveilige situatie.
  [2] De werkconferentie en de masterclasses zijn mogelijk gemaakt door subsidie van ZonMw.

  Contactpersoon: Corina van ‘t Klooster (e-mail c.vantklooster@opvang.nl, telefoon: +31(0) 33 461 50 29)

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.