• Gemeenten medeverantwoordelijk voor uitvoering Istanbul verdrag

  Nederland heeft in 2015 het Verdrag inzake voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, het Istanbul verdrag, geratificeerd. Het verdrag trad op 1 maart 2016 voor Nederland in werking.

  Het verdrag stelt eisen aan de aanpak van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Nederland moet zowel op nationaal niveau als op regionaal en lokaal niveau aan die eisen voldoen. De VNG heeft een factsheet gemaakt om gemeenten te informeren over hun verantwoordelijkheid in de toepassing en naleving van het Istanbul verdrag.

  In de factsheet staat onder andere:

  -Voor slachtoffers moeten specifieke voorzieningen beschikbaar zijn:
  • gespecialiseerde dienstverlening voor slachtoffers
  • voldoende opvangplaatsen voor slachtoffers, in het bijzonder voor vrouwen en hun kinderen


  -Gemeenten moeten het werk van niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) en het maatschappelijk middenveld erkennen, stimuleren en ondersteunen. En een effectieve samenwerking opzetten.


  -Het verdrag bepaalt nadrukkelijk dat ook vrouwen met een afhankelijke verblijfsstatus of geen geldige verblijfsvergunning bescherming tegen geweld krijgen.


  Verder wordt in de factsheet het project De Nieuwe Toekomst als goed voorbeeld voor genderspecifieke preventie:
  Een goed voorbeeld is De Nieuwe Toekomst, een project dat zich richt op participatie en economische zelfstandigheid van vrouwen.


  2016-12_VNG_factsheet_Verdr_Istanbul_v4.pdf


  Zie ook de website van RegioAanpak Veilig Thuis: Klik hier

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.