• Verenigde Naties Speciale Rapporteur Recht op Huisvesting komt naar Nederland

  Op 24 en 25 november 2019 komt Leilani Farha, de Verenigde Naties Special Rapporteur op het recht op huisvesting naar Amsterdam. Ze komt voor de vertoning van een film over haar werk en een discussie over het belang van het recht op huisvesting. Haar werk en visie leveren een zeer belangrijke bijdrage aan het debat over de wooncrisis en de daardoor toegenomen groei van dak- en thuisloosheid in Nederland.

  Programma en achtergrond bezoek
  Op 24 november wordt, tijdens de IDFA, in de aanwezigheid van Leilani Farha en regisseur Fredrik Gertten, de documentaire ‘The Push’ vertoond. Deze film gaat over het belang van huisvesting als recht. Meer en meer wordt huisvesting puur beschouwd als handelswaar. Dit veroorzaakt onder andere een structureel gebrek aan betaalbare huisvesting. Dit is een fenomeen dat wereldwijd speelt en zeer relevant is voor Nederland. In de film wordt Leilani Farha gevolgd in haar strijd om een verschuiving (‘Make the shift’) in denken over huisvesting te realiseren. De verschuiving wordt samengevat in haar woorden: “huisvesting is een recht, geen handelswaar”. (zie hier voor het programma en verdere vertoningen van de film).

  Op 25 november spreken ze beiden over de film en het belang van mensenrechten en het recht op huisvesting, juist in tijden van wooncrisis, tijdens een discussieavond in Pakhuis de Zwijger (zie hier voor programma en reservering).

  Belang voor de discussie in Nederland
  Huisvesting is een eerste levensbehoefte. Het gebrek aan behoorlijke huisvesting maakt het zeer moeilijk om een leven leiden dat overeenstemt met de menselijke waardigheid. Daarom is het recht op behoorlijke huisvesting een fundamenteel mensenrecht. Het recht op behoorlijke huisvesting betekent dat mensen het recht hebben om ergens veilig, vreedzaam en waardig te kunnen leven. Het recht staat in verschillende verdragen en in de Nederlandse Grondwet. 

  Het recht op huisvesting staat zwaar onder druk in Nederland. Niet alleen groeit het aantal mensen dat dak- en thuisloos raakt, maar er is ook een groot aantal mensen dat in onveilige en onbehoorlijke huisvesting woont. Denk bijvoorbeeld aan het grote aantal mensen dat gedwongen op vakantieparken woont. Ook staat betaalbaarheid zwaar onder druk. Dit raakt een steeds grotere groep mensen. Het structureel gebrek aan betaalbare en passende huisvesting is de voornaamste oorzaak hiervan.

  De Verenigde Naties Speciale Rapporteur
  Leilani Farha is Special Rapporteur op het gebied van het Recht op Huisvesting (als onderdeel van het recht op een behoorlijke levensstandaard). Als zodanig monitort ze of en hoe het recht op huisvesting wordt gerespecteerd, beschermd en verwezenlijkt. Ze adviseert over de manier waarop dit beter kan en signaleert trends. Ze doet dit middels rapportages aan de Verenigde Naties en tijdens bezoeken aan landen. (voor meer informatie klik hier).

  Haar jaarlijkse rapportages zijn zeer relevant voor de Nederlandse context. De laatste rapportages gaan over: het recht op huisvesting en dakloosheid; uitgangspunten en principes van een op mensenrechten gebaseerde huisvestingsstrategie; en toegang tot het recht en huisvesting. Vanuit haar positie en met haar mensenrechtenperspectief, is Leilani Farha een belangrijke stem die een cruciale bijdrage kan leveren aan de discussies over de wooncrisis, de daarbij horende groei van dak- en thuisloosheid, en oplossingen hiervoor.


  Met dank aan Jan de Vries, auteur van dit artikel.

   

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.