• Uitnodiging onderzoek arbeidsmarkt zorg en welzijn

  Meld je aan voor de Veldarena ggz voor het op 6 mei 2019! Met name professionals uit beschermd wonen en opvang zijn van harte welkom om de onderzoekers van Bureau HHM en TNO te vertellen over hun ervaringen in de zorg. De onderzoekers willen zich een goed beeld vormen van de praktijk in de langdurige ggz. Professionals kunnen toelichten wat de krimp in banen betekent voor zichzelf, collega’s en de organisatie of waar zij tegenaan lopen op het gebied van werkdruk en agressie.

  Doel onderzoek
  Arbeidsmarktontwikkelingen beïnvloeden de match tussen de vraag en het aanbod van arbeid in de sector Zorg en Welzijn. Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de oorzaken en gevolgen van krimp van organisaties, de kwalitatieve mismatch, werkdruk, agressie, en de mogelijkheden die technologie en domotica bieden voor problemen met werkdruk, agressie en de inzet van personeel.

  Veldarena
  Een veldarena is een interactieve bijeenkomst waarin we vanuit verschillende invalshoeken met elkaar in gesprek gaan. Professionals krijgen de kans input te geven vanuit eigen ervaringen en mensen te ontmoeten die andere ervaringen hebben.
  Per veldarena zijn15-20 deelnemers welkom, waaronder vertegenwoordigers van werkgevers (HR-medewerkers, managers, teamleiders) en vertegenwoordigers van werknemers (zorg- en welzijnsprofessionals, afgevaardigden van de OR/Personeelsvertegenwoordiging). Op 6 mei is de veldarena voor de geestelijke gezondheidszorg, op 16 mei die voor sociaal werk.
  Meld je hier aan!

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.