• Tweede Kamer debatteert over preventiebeleid en verslavingszorg

  Op 17 mei 2018 spreekt de commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer over preventiebeleid en verslavingszorg. De commissie ontving ter voorbereiding op dit algemene overleg een brief van Federatie Opvang en RIBW Alliantie. Federatie Opvang en RIBW Alliantie sluiten zich graag aan bij de preventie initiatieven van het ministerie.

  Focus
  Voor Federatie Opvang en RIBW Alliantie ligt de focus in Preventiebeleid vooral op:

  ✓ Het verminderen van sociaal economische gezondheidsverschillen,
  ✓ Gemeentelijke polissen voor minima,
  ✓ Bereik doelgroep,
  ✓ Het nationaal preventieakkoord.

  Vragen
  De brief bevat de volgende voorgestelde vragen voor de Minister en de Staatssecretaris:

  - Wilt u de Staatssecretaris vragen om de betrokkenheid van de sector maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen bij de preventieplannen te stimuleren en alle gemeenten hiervoor enthousiast te maken?
  - Wilt u de Minister vragen om gemeenten en zorgverzekeraars te adviseren om alle tandheelkundige zorg via de gemeentelijke polissen toegankelijk te maken voor mensen met lage inkomens?
  - Wilt u de Minister en de Staatssecretaris vragen om verzekeraars en gemeenten te stimuleren om expertise gericht op preventie in te kopen bij opvanginstellingen en instellingen voor beschermd wonen?
  - Bent u van ook van mening dat de sector opvang en beschermd wonen een belangrijke bijdrage levert aan de realisatie van uw preventiedoelstellingen, waaronder het verminderen van de sociaal economische gezondheidsverschillen?
  - Wilt u de Minister en de Staatssecretaris vragen om Federatie Opvang en RIBW Alliantie rechtstreeks te betrekken bij het Nationale Preventieakkoord?

  Contact
  Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Tonny van Hensbergen, t.vanhensbergen@opvang.nl.

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.