• Tweede Kamer debatteert over financiën in het sociaal domein

  Op 3 oktober 2018 spreekt de vaste Kamercommissie voor VWS met minister Hugo de Jonge over de financiën in het sociaal domein. De Federatie Opvang heeft samen met GGZ Nederland en de RIBW Alliantie een brief opgesteld voor de commissie. We spreken onze zorgen uit aan de commissie over de wijze waarop de inkoop van zorg en ondersteuning in veel gemeenten georganiseerd is en over de te beperkte democratische controle op de uitgaven in het sociaal domein.

  Administratieve lasten
  De Federatie Opvang, RIBW Alliantie en GGZ Nederland zien knelpunten bij de aansluiting tussen vraag en aanbod, de nodeloos ingewikkelde procedures en de hoge administratieve lasten. De procedures bevatten te weinig stimulansen voor kwaliteitsontwikkeling, ketenzorg en investeringen in langjarige vertrouwensrelaties.

  Europese regels
  We ondersteunen de inspanningen van minister de Jonge om in Brussel de Europese aanbestedingsregelgeving bij te stellen en de activiteiten die in gang zijn gezet om tot meer standaardisering te komen.

  Gemeenteraden hebben steun nodig voor democratische controle
  We vragen de minister om ook op het punt van de uitgaven zijn verantwoordelijkheid te nemen en gemeenteraden en rekenkamers te ondersteunen bij het invullen van hun democratische controletaak.


  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Tonny van Hensbergen, t.vanhensbergen@opvang.nl

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.