• Trainingen ‘gevorderden’ financiële hulp voor professionals Opvang en Beschermd Wonen

  Er zijn nog enkele plekken beschikbaar. U kunt zich nog aanmelden voor onze trainingen in oktober en november.
  Vanuit het project “Versterking Financiële Zelfredzaamheid” van Federatie Opvang wordt dit najaar een ééndaagse training gegeven, voor professionals in de opvang en beschermd wonen die actief zijn in financiële hulp/schuldhulp aan cliënten. Dat kan dus zowel intramuraal zijn als op ambulante basis. Eerder werd voor (woon)begeleiders de basistraining gegeven. De aankomende training vergt kennis van schuldenproblematiek.

  De training zorgt voor een goed inzicht in de problematiek van schulden/maatregelen en financiële valkuilen voor onze cliënten. Het (belasting)systeem wordt toegelicht en er is aandacht voor actuele ontwikkelingen.  Dit onderdeel wordt verzorgd door André Moerman. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de specifieke problemen als laaggeletterdheid en licht verstandelijke beperking (LVB). Stichting Lezen en Schrijven (Annelies Jacobs) presenteert de belangrijkste inzichten. Vanuit de Hogeschool Utrecht wordt door Tamara Madern en Nadja Jungmann een uitgebreide inleiding verzorgd over stress-sensitieve dienstverlening. Ferdi Bekken, projectleider van FIER, zal ingaan op de specifieke problemen van slachtoffers van huiselijk geweld en schulden.

  De middag staat voor een belangrijk deel in het teken van casuïstiek en er is veel ruimte voor vragen en uitwisseling. Hier wordt ook kort stilgestaan bij de aanpak “Eerste hulp bij administratie“ (EHBA) en hoe je met elkaar als professionals in instellingen de financiële hulp beter kunt organiseren. Het middagdeel wordt begeleid door enkele senior schuldhulpconsulenten van de Tussenvoorziening, die werken voor het genoemde project. In één dag wordt zo zowel aandacht besteed aan het meer technische-financiële deel, als aan het belang van een juiste bejegening en begeleiding.

  Er wordt drie maal hetzelfde programma aangeboden. Geef je dus op voor één dag. Het programma wordt in twee parallelle groepen gegeven. Door de kleinere groepen is de interactie tussen sprekers en deelnemers groter, waardoor de training ook intensiever is.  Er is plaats voor zo’n 120 deelnemers. We gaan uit van 2 tot 4 deelnemers per instelling, omdat we willen zorgen voor een goede landelijke verdeling. Helaas moeten we het aantal deelnemers per instelling beperken bij te veel aanmeldingen.

  Wanneer: De ééndaagse training wordt gegeven op: 16 oktober, 7 november en 9 november
  Waar: De trainingen vinden plaats in Amersfoort
  Aanvang: inloop vanaf 9.30 uur, start stipt om 10.00 uur
  Afsluiting: 16.30 uur
  Kosten: Er zijn geen kosten verbonden aan deze trainingen, dankzij steun van het ministerie van SZW.
  Programma: Het volledige programma is hier in te zien.
  Aanmelden: Klik hier om je aan te melden (alleen voor lidinstellingen van Federatie Opvang)

  Vragen?
  Voor vragen over aanmeldingen / plaatsing kan contact worden opgenomen met Belinda Keller, b.keller@opvang.nl en voor alle inhoudelijke vragen Karen van Brunschot, k.vanbrunschot@opvang.nl of Marthe Riemeijer, martheriemeijer@tussenvoorziening.nl.

  Zie voor meer informatie over het project en ontwikkeld materiaal onze website: www.schuldenindeopvang.nl.

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.