• Training voor professionals: ‘Eerste Hulp bij Administratie’ - VOL

  In één dag kunnen professionals bekend raken met een aantal belangrijke zaken die men kan regelen voor een cliënt op financieel terrein. Daarnaast wordt er meer achtergrond en kennis aangeboden over de juiste bejegening en de aanpak “Stress-sensitieve dienstverlening”.

  In een gecomprimeerd aanbod van een dag kunnen professionals van lidinstellingen van Federatie Opvang gratis deelnemen aan deze training die tweemaal wordt gehouden; op 7 en 19 juni in Amersfoort.

  Het is juist de combinatie van enige kennis van financiën en de juiste bejegening waardoor cliënten beter kunnen worden geholpen. Belangrijke deskundigen op beider terrein verzorgen een deel van de training:  André Moerman als Financieel/Schuldenexpert (schuldinfo.nl) met kennis van de opvang en Tamara Madern (HU, lectoraat schulden en Incasso samen met Nadja Jungmann) als expert in de impact en invloed van schulden gerelateerde stress en de juiste bejegening. Tijdens deze trainingsdag verbinden we zo beide belangrijke invalshoeken.

  Bij veel instellingen zijn gespecialiseerde (SJD etc.) professionals aanwezig, maar juist in een vroeg stadium kunnen al een aantal zaken voor onze cliënten beter worden geregeld. Deze snellere aanpak noemen we ‘EHBA’, Eerste Hulp bij administratie vergt geen specialistische kennis. De training is juist gericht op algemene begeleidingsfuncties als woonbegeleiders en andere begeleiders in de opvang, beschermd wonen en vrouwenopvang*. De training is ontwikkeld in het kader van het project van Federatie Opvang “Versterking Financiële zelfredzaamheid van cliënten in de opvang” dat wordt gesteund door het ministerie van SZW. 

  Doel Trainingsdag:
  * Begeleiders meer kennis laten opdoen over de impact van schulden en goede bejegening hierbij.
  * Financiële problematiek bij cliënten sneller herkennen.
  * Basiskennis beschikbaar maken voor alle opvanginstellingen en handvatten bieden voor in de praktijk.
  * Begeleiders meer kennis laten opdoen op het gebied van financiën.

  *  Er wordt aandacht besteed aan de basale problemen bij schulden die vrijwel elke cliënt kent en de eerste zaken die snel moeten worden geregeld. Voor vrouwen (met kinderen) wordt aandacht besteed aan specifieke extra zaken in de EHBA. Er wordt echter niet ingegaan op de specifieke problemen in geweldsrelaties op het gebied van financiën. Fier biedt trainingen aan specifiek gericht op dit probleem. Hierin staat bejegening centraal.

  Het programma duurt van 9.30 uur tot 17.00 uur en ziet als volgt uit:

  09.30 uur - 10.00 uur inloop

  Welkom, inleiding: Karen van Brunschot, Projectleider Federatie Opvang

  Impact schuldenproblemen en relatie met andere leefgebieden: Tamara Madern/Nadja Jungmann, HU
  •      Uitleg gevolgen langdurige stress in relatie tot financiële problemen
  •      Het gesprek aangaan over financiën: hoe doe je dat?
  •      Stress-sensitieve dienstverlening als aanpak

  Kwetsbare doelgroepen: Jelle Vennik/collega, team Geld Stichting Lezen en Schrijven
  •      De relatie tussen laaggeletterdheid/kwetsbare doelgroepen en financiële problematiek
  •      Aanbod van Stichting lezen en schrijven “Voor ’t zelfde geld”

  Financiële educatie: theorie en perspectief: André Moerman, Schuldinfo.nl
  •      Visie op het belang van enige financiële kennis als begeleider/hulpverleners
  •      Financiële successen: Wat je als begeleider kan doen om snel financiële successen te behalen en waarom het goed is voor de werkrelatie
  •      Wat zijn de eerste financiële taken die begeleiders snel moeten/kunnen oppakken

  Financiële educatie: “praktijkhandvatten” en casuïstiek: Marthe Riemeijer, Project Financiële zelfredzaamheid Federatie Opvang / De Tussenvoorziening
  •      Interactief aan de slag met financiën: Het maken van een overzicht van inkomsten en uitgaven: budgetplaatje wordt uitgelegd
  •      Overdracht naar financieel specialist: wanneer doe je dat en waarom moet je betrokken blijven. 
  •      Inschatting maken of deze cliënt doorverwezen moet worden naar schuldhulpverlening of bewindvoering

  17.00 uur afsluiting

  Aanmelden: Helaas kunt u zich niet meer aanmelden voor deze training, aangezien deze vol zit. U kunt zich wel aanmelden voor onze reservelijst via deze link.

  Voor vragen kan contact worden opgenomen met Karen van Brunschot, k.vanbrunschot@opvang.nl of Marthe Riemeijer, martheriemeijer@tussenvoorziening.nl

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.