• Subsidieoproep Effectonderzoek opvang slachtoffers loverboys en mensenhandel

  ZonMw heeft een subsidieoproep uitgezet om onderzoek te stimuleren naar de effecten van opvang en behandeling slachtoffers van loverboys en mensenhandel. Deze oproep bestaat uit twee onderdelen. Het eerste is onderzoek naar de effectiviteit van zorgprogramma’s voor slachtoffers van loverboys. Het tweede deel gaat om onderzoek dat de praktijk ondersteunt in het opzetten en/of verder inrichten van een trajectbenadering voor slachtoffers van loverboys. De deadline voor voorstellen is 25 september 2018, om 12.00 uur.

  Doel subsidieoproep
  Het doel is de zorg voor slachtoffers van loverboys verder te verbeteren om zelfstandigheid en regie over hun eigen leven te bevorderen, schade te beperken en terugval te voorkomen. De resultaten van het onderzoek dienen handvatten op te leveren waar de praktijk behoefte aan heeft. Opbrengsten dienen professionals zo toe te rusten, dat ze ouders en kinderen beter kunnen helpen.
  Daarnaast dienen deelnemende instellingen te worden gestimuleerd om een eigen kwaliteitscyclus (‘meet- en verbeterbeweging’) op te zetten en deze vorm en invulling te geven.

  Wat kan worden aangevraagd?
  Voor deze subsidieoproep is in totaal € 1.000.000 euro beschikbaar. Hiervoor kunnen twee aanvragen worden gehonoreerd. Één voor de eerste doelstelling en één voor de tweede doelstelling. Het maximale bedrag per aanvraag is € 500.000 euro.

  Randvoorwaarden
  Wie kan aanvragen?
  De aanvrager en projectleider dienen een onafhankelijke positie te hebben ten aanzien van de deelnemende zorginstellingen. De projectleider dient nauw met de zorginstellingen samen te werken. Er dient voor beide doelstellingen een samenwerkingsverband te worden aangegaan met de deelnemende zorginstellingen en onafhankelijke onderzoekers. Tevens dient er voor de verspreiding en disseminatie van de resultaten tenminste één landelijk kennisinstituut betrokken te zijn. Gezien de grote kwetsbaarheid van de doelgroep en de expertise die door het Nederlands Jeugdinstituut is opgedaan gedurende voorgaande trajecten, adviseert ZonMw in ieder geval het NJi te betrekken als landelijk kennisinstituut.

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.