• Stichting Vrouwenopvang Nederland (VON) bestaat sinds 1992. De stichting werd opgezet om de belangenbehartiging van instellingen die werkzaam zijn op het gebied van vrouwenopvang in Nederland en de daarbij betrokken doelgroepen te bevorderen. De stichting beoogde dit doel te bereiken door te functioneren als overlegorgaan en samenwerkingsverband van de deelnemende instellingen alsmede door het ondersteunen van landelijke activiteiten en initiatieven.

  Missie

  De belangenbehartiging van instellingen die werkzaam zijn op het gebeid van vrouwenopvang in Nederland en de daarbij betrokken cliëntgroepen door middel van het ondersteunen van landelijke acties, onderzoek, initiatieven en programma’s die de gehele sector van de vrouwenopvang ten goed komen.

  Werkzaamheden/activiteiten

  De activiteiten, initiatieven en programma’s dienen een innovatief en pro-actief karakter te hebben en
  - in brede zin – bij te dragen aan de beleidsontwikkeling op het terrein van vrouwenopvang op (inter)nationaal niveau.

  Voorbeelden van de door de stichting beoogde activiteiten lagen in het verleden op het terrein van verdere professionalisering van de Vrouwenopvang, meefinancieren van onderzoek, meefinancieren van initiatieven en activiteiten op het terrein van belangenbehartiging en publiciteit en het meefinancieren van passende campagnes.

  Het gaat hierbij om ondersteuning van de sector Vrouwenopvang als geheel, dat wil zeggen initiatieven en activiteiten die de hele sector ten goede komen en die binnen de sector breed gedragen worden.

  Werving van gelden
  Gelden worden met name verkregen uit donaties, schenkingen en legaten. In daartoe geëigende gevallen worden in aanvulling hierop eventueel subsidies aangevraagd voor specifieke landelijke activiteiten.

  Stichting Vrouwenopvang Nederland heeft een ANBI status. Voor donaties en schenkingen kunt u contact opnemen met mevrouw Marleen van Eijndhoven via secretariaatfo@opvang.nl.

  Voor meer informatie verwijzen wij graag naar
  het Beleidsplan 2016
  het Beleidsplan 2014 – 2015
  het Beleidsplan 2011 – 2014

  de statuten van de stichting

  VON 2016 jaarrekening_jaarrekening
  VON_2015_jaarrekening_jaarrekening.pdf
  VON_2014_jaarrekening_jaarrekening.pdf
  VON_balans_2012.pdf

  Activiteitenoverzicht 2015
  Doelen en resultaten van de Derde Wereldconferentie Vrouwenopvang 2015
  Activiteitenoverzicht 2013

  Samenstelling bestuur (d.d. 1 januari 2015)
  mw. Marleen van Eijndhoven (voorzitter)
  mw. Marion Suijker

  Het bestuur oefent haar functie onbezoldigd uit.

  KvK nummer en fiscaal nummer
  KvK nummer: 41185811
  Fiscaal nummer: 0095 84 924

  Contactgegevens
  Stichting Vrouwenopvang Nederland
  Piet Mondriaanplein 25
  3812 GZ Amersfoort

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.