• Start Actieprogramma “Weer Thuis!” in de regio Emmen

  Gemeente Emmen, de Emmer woningcorporaties (Domesta, Lefier en Woonservice) en zorginstellingen hebben afgesproken dat ze mensen vanuit een zorginstelling sneller zelfstandige woonruimte willen aanbieden.

  Voor mensen in de maatschappelijke opvang of beschermd wonen is het vaak lastig om een betaalbare woning te vinden. In het Actieprogramma Weer Thuis! werken woningcorporaties, gemeenten en zorginstellingen actief samen om uitstroom uit een instelling te bevorderen.

  Volgens wethouder in Emmen Robert Kleine is er winst te behalen door betere afspraken te maken en de samenwerking te verbeteren. “Het Actieprogramma “Weer Thuis!” helpt ons daarbij”, zegt Kleine. “We willen graag dat ook onze kwetsbare inwoners de kans krijgen om zelfstandig te wonen met ondersteuning en begeleiding aan huis. Daarvoor gaan we ons samen sterk maken.”

  Op 28 augustus 2019 vond het eerste bestuurlijke overleg plaats. De bestuurders van gemeente Emmen, woningcorporaties Domesta, Woonservice en Lefier en zorginstellingen hebben een intentieverklaring ondertekend. Hiermee is deelname aan het actieprogramma vanuit de regio Zuidoost-Drenthe bekrachtigd. Het komende jaar wordt gezamenlijk in beeld gebracht wat er nodig is om doorstroom vanuit een zorginstelling naar een zelfstandige woning mogelijk te maken. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een uitstroomconvenant.

  Bestuurder Bert Moormann van Domesta heeft een treffende blog geschreven, voor/over alle “Johans” die er in Nederland zijn: Johan is weer thuis.

  Over Actieprogramma Weer Thuis!
  In 2017 is het Actieprogramma Weer Thuis! van start gegaan. Het actieprogramma is opgezet door verschillende organisaties, zoals Aedes, VNG, GGZ Nederland, het Leger des Heils en Federatie Opvang, en wordt op dit moment aangestuurd door het ministerie van BZK en VWS. Sinds de start hebben zij 8 regio’s succesvol ondersteund en in 2019 zijn er 11 regio’s bij gekomen. Voor meer informatie over het Actieprogramma “Weer Thuis! kunt u contact opnemen met Karen van Brunschot (k.vanbrunschot@opvang.nl).

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.