• Conclusie onderzoek: Slachtoffers krijgen niet altijd waar ze recht op hebben

  Uit onderzoek blijkt dat slachtoffers van huiselijk geweld die geen verblijfsvergunning hebben, niet altijd krijgen waar ze recht op hebben. Volgens internationaal recht hebben alle slachtoffers recht op bescherming en hulp van de vrouwenopvang. In de nationale wetten is dit niet geregeld.

  Bij een deel van de gemeenten is het beleid in lijn met internationaal recht; In die gemeenten kan de vrouwenopvang ongedocumenteerde slachtoffers opvangen en ontvangt daar ook financiering voor. Een ander deel van de gemeenten houdt zich aan het nationaal recht, de WMO, waarin staat dat mensen zonder verblijfsvergunning geen recht hebben op voorzieningen. In het onderzoek staan voorbeelden van deze verschillen in beleid.

  Het onderzoek is uitgevoerd door Significant in opdracht van het ministerie van Justitie & Veiligheid in samenwerking met VWS. Aanleiding van het onderzoek zijn vragen bij de behandeling van Europese Richtlijn voor slachtoffers in de Eerste Kamer. De toenmalige minister van Veiligheid & Justitie heeft bevestigd dat slachtoffers van huiselijk geweld altijd moeten worden opgevangen, ook als zij geen verblijfrecht hebben. Hij heeft toegezegd om te laten onderzoeken of alle Centrumgemeenten vrouwenopvang dit ook doen en of er aanpassingen nodig zijn in de nationale regelgeving.

  Conclusie van het onderzoek is dat slachtoffers zonder verblijfsvergunning niet in alle gemeenten bij de vrouwenopvang terecht kunnen. De vrouwenopvang krijgt in dat geval geen financiering voor de opvang van deze slachtoffers van huiselijk geweld en wordt niet toegestaan om deze slachtoffers op te vangen.

  Het onderzoek geeft 3 oplossingsrichtingen:
  - Alle centrum gemeenten gaan regelen dat de vrouwenopvang deze slachtoffers opvang en hulp kan bieden.
  - Het Rijk stelt een centrale regeling met financiering voor de vrouwenopvang, rechtstreeks of via de centrumgemeenten.
  - Het Rijk legt vast dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de opvang van ongedocumenteerde slachtoffers, bijvoorbeeld door de wet aan te passen (via AMVB)

  In de begeleidende brief bij het onderzoek stelt de minister Dekker dat de minister van VWS in gesprek zal gaan met gemeenten om tot een oplossing te komen.

  De Federatie Opvang en verschillende vrouwenopvang instellingen hebben meegewerkt aan het onderzoek. De vrouwenopvang wil graag de gelegenheid krijgen om ook deze slachtoffers opvang en hulp te bieden. Hiervoor is het van belang dat dit landelijk goed wordt geregeld, zowel wettelijk als financieel.

  Onderzoekrapport: ek-bijlage-rapport-toegang-tot-de-opvang-van-slachtoffers-zonder-eerdere-verblijfsstatus.pdf
  Brief aan de Eerste Kamer: ek-opvang-slachtoffers-huiselijk-en-eergerelateerd-geweld.pdf

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.