• Schuldenaanpak kan nooit breed genoeg

  De Federatie Opvang blijft aandacht vragen voor de grote problemen van kwetsbare mensen met problematische schulden. De NVVK (branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren) stelt dat het gemiddeld vijf jaar duurt voordat mensen "het juiste loket vinden" en ook hulp kunnen krijgen. Mensen die in de opvang terecht komen, maken vaak nog een veel langere en ellendiger reis door de jungle van regels, systeemfouten en langs loketten die niet zijn toegerust om hen te helpen. Het kan soms wel 10 jaar duren is de inschatting, voor er eindelijk hulp komt.

  Brede aanpak schulden
  Het plan met een brede aanpak schulden dat staatssecretaris van Ark heeft aangeboden aan de Tweede Kamer getuigt ervan dat er beweging is. Er komt steeds meer begrip voor en erkenning van de risico’s die grote groepen mensen lopen om in financieel zwaar weer te komen. De bereidheid om oplossingen te zoeken groeit. Dat is zeer positief. De Federatie Opvang blijft de vorderingen kritisch volgen. Zo is er nog te weinig inzet op het aanpassen van het systeem van toeslagen bijvoorbeeld; één van de grootste boosdoeners in het “schuldenverhaal”. De kwetsbaarheid door een Licht Verstandelijke Beperking, Laaggeletterdheid en psychische of zelfs psychiatrische problemen zorgt ervoor dat mensen verdwalen in het systeem en (vaak fors) in de schulden komen. Wanneer men vervolgens hulp probeert te krijgen zorgen deze problemen er juist weer voor dat deze niet -zeker niet op tijd- beschikbaar komt. Er moet veel meer fundamenteel worden nagedacht over oorzaak en gevolg. Voor Sociaal Bestek schreven Karen van Brunschot en Marthe Riemeijer een artikel, waarin dieper wordt ingegaan op de problemen.

  Activiteiten project Versterking Financiële Zelfredzaamheid
  Het project “Versterking Financiële Zelfredzaamheid van cliënten in de opvang” van Federatie Opvang loopt tot einde 2018. Binnen dit project wordt niet alleen gewerkt aan het verder verbeteren van financiële dienstverlening binnen de instellingen, maar wordt onze kennis van de meest kwetsbare groepen zoveel mogelijk gedeeld met de reguliere schuldhulp, gemeenten, ook via de website ‘Schulden in de Opvang’.
  In het kader van de Meerjarenagenda Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang wordt het thema vroegsignalering en schulden door Federatie Opvang (mede namens GGZ Nederland en RIBW Alliantie) samen met Divosa, cliëntenorganisaties, VNG, Aedes en anderen opgepakt. Hierover volgt binnenkort uitgebreidere informatie. Houd de website ook in de gaten voor de extra trainingen voor professionals in de opvang die actief zijn in financiële/schuldhulp voor cliënten. Definitieve data in oktober en november en een programma volgen binnenkort.

  Voor vragen, meer informatie en suggesties: Karen van Brunschot, k.vanbrunschot@opvang.nl

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.