• Regioprofielen Beschermd Wonen en Opvang

  De brancheverenigingen Federatie Opvang, GGZ Nederland en de RIBW Alliantie hebben regioprofielen gemaakt voor de 43 regio’s maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen. Het doel van de regioprofielen is het vergroten van inzicht in het regionale beleid en de beschikbare middelen voor opvang en beschermd wonen. De profielen bieden actueel overzicht over beleid en beschikbaar budget en over de politieke partijen en wethouders die in de huidige collegeperiode de verantwoordelijkheid dragen voor deze onderdelen van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Als zodanig zijn ze ook een momentopname in het najaar van 2018 en kunnen ze gezien worden als een groeidocument. De profielen zijn zo compact mogelijk gehouden en bevatten, vrij staccato, de speerpunten voor beschermd wonen en opvang die in de belangrijkste beleidsdocumenten gevonden zijn.

  Leden van de branches kunnen de profielen gebruiken als bouwsteen voor hun accountmanagement of als factsheet bij gesprekken met gemeenteraden en ketenpartners. Een regioprofiel vormt een dynamisch document dat naar behoefte kan worden aangevuld met regionale cijfers over vraag en aanbod of data van ketenpartners.
  De profielen zijn met veel zorgvuldigheid samengesteld, desondanks is het denkbaar dat relevante informatie ontbreekt. Hebt u daarover vragen of aanvullingen dan kunt u deze zenden aan secretariaatfo@opvang.nl.

  Leden van de branches die een Word versie van de regioprofielen willen ontvangen om zelf te kunnen bewerken, kunnen deze aanvragen bij het secretariaat van de Federatie Opvang secretariaatfo@opvang.nl. Indien leden alle 43 profielen gezamenlijk willen ontvangen, kan een download via WeTransfer worden aangevraagd bij het secretariaat.

  Onderstaand treft u de regioprofielen aan van de gemeenten:

  01. Alkmaar
  02. Almelo
  03. Almere
  04. Amersfoort
  05. Amsterdam
  06. Apeldoorn
  07. Arnhem
  08. Assen
  09. Bergen op Zoom
  10. Breda
  11. Delft
  12. Den Bosch
  13. Den Haag
  14. Den Helder
  15. Deventer
  16. Doetinchem
  17. Dordrecht
  18. Ede
  19. Eindhoven
  20. Emmen
  21. Enschede
  22. Gouda
  23. Groningen
  24. Haarlem
  25. Heerlen
  26. Helmond
  27. Hilversum
  28. Hoorn
  29. Leeuwarden
  30. Leiden
  31. Maastricht
  32. Nijmegen
  33. Nissewaard
  34. Oss
  35. Purmerend
  36. Rotterdam
  37. Tilburg
  38. Utrecht
  39. Venlo
  40. Vlaardingen
  41. Vlissingen
  42. Zaanstad
  43. Zwolle

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.