• Reactie internetconsultatie wetsvoorstel ‘Huur en inkomensgrenzen’

  Op 7 augustus 2019 sluit de internetconsultatie over het wetsvoorstel 'Huur en inkomensgrenzen'. Hierin kan worden gereageerd op voorstellen die zijn gedaan met betrekking tot het wijzigen van het inkomensplafond en huurverhogingen in de sociale huursector. De Federatie Opvang en RIBW Alliantie vinden het noodzakelijk dat voor sociale huurwoningen goede afspraken bestaan. Juist het belang van betaalbare woningen wordt vanuit onze branches steeds benadrukt. Daarbij is ook toewijzing zeker een aandachtspunt. Het huidige wetsvoorstel levert knelpunten op. We hebben ons hierbij gebaseerd op de analyse van Aedes en de Woonbond en ondersteunen hun gezamenlijke inbreng op de consultatie.

  Grenzen inkomen omlaag
  Als het wetsvoorstel wordt aangenomen komen er twee inkomensgrenzen voor toegang tot sociale huur: één voor eenpersoonshuishoudens en één voor meerpersoonshuishoudens. Op dit moment is er één inkomensgrens voor alle huishoudens. Om een sociale huurwoning te kunnen huren moet het (al dan niet gezamenlijke) jaarinkomen op dit moment lager zijn dan €42.436,-. Daarnaast geldt dat woningcorporaties minimaal 80% van hun leegkomende woningen moeten toewijzen aan huishoudens met een jaarinkomen dat lager is dan €38.035,-. In het wetsvoorstel gaat de inkomensgrens voor eenpersoonshuishoudens fors omlaag, van €42.436 naar €35.000 De inkomensgrens voor huishoudens van 2 en meer personen gaat licht omlaag.

  Reactie Federatie Opvang en RIBW Alliantie
  Wij sluiten in onze reactie aan op de opmerkingen van de Woonbond en Aedes, die in een gezamenlijke reactie waarschuwen voor een zogenaamde Woonkloof: met name voor alleenstaanden die straks geen recht op een sociale huurwoning meer hebben, maar ook geen toegang tot de vrije markt kunnen krijgen door de hoge inkomenseisen daar (tot 4 x de huurprijs). Het is onbegrijpelijk dat deze mensen nu geen kans meer maken op fatsoenlijke betaalbare woningen, aldus Aedes en de Woonbond in hun gezamenlijk schrijven.

  Huurverhogingen
  Ook de voorgestelde huurverhogingen die op andere wijze berekend worden, leiden tot problemen stellen Aedes en Woonbond. Met name grote gezinnen kunnen hiervan de dupe worden. Daarbij is het van cruciaal belang dat de administratieve belasting voor huurders en verhuurders tot een minimum wordt beperkt. Aedes en Woonbond doen dan ook een appél op de Belastingdienst; “zorg dat men anticipeert op deze voorgestelde wetgeving en met huurders en verhuurders samen tot een goede, betrouwbare en veilige werkwijze weet te komen”. Tenslotte geven ze aan dat het echte probleem: het grote gebrek aan betaalbare woningen niet wordt opgelost met deze nieuwe voorstellen. Zij hebben alternatieve voorstellen neergelegd. Federatie Opvang en RIBW Alliantie steunen hen daarin en hebben dit per brief in de internetconsultatie aangegeven.

  Voor vragen over dit onderwerp, neem contact op met Karen van Brunschot, k.vanbrunschot@opvang.nl

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.