• Rapport evaluatie prestatie-indicatoren forensische psychiatrie

    Het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) heeft in samenwerking met de divisie ForZo/JJI van het Ministerie van Justitie en Veiligheid de huidige prestatie-indicatoren geëvalueerd aan de hand van een vragenlijst. De vragenlijst is door medewerkers van 58 aanbieders ingevuld. Daaronder zijn behoorlijk wat aanbieders van beschermd wonen en ambulante begeleiding.

    De rapportage is één van de onderdelen die als input gebruikt wordt om het huidige kwaliteitsbeleid door te ontwikkelen naar een toekomstbestendig en sector breed gedragen kwaliteitsbeleid. Een conclusie is dat de huidige indicatoren vooral iets zeggen over het proces en maar weinig bijdragen aan de kwaliteit van de geleverde zorg. U kunt via KNAPP deelnemen aan de discussie over de uitkomsten van de evaluatie.
    Op 10 mei 2019 is er in het kader van het kwaliteitsbeleid een bijeenkomst over risicomanagement binnen het beschermd wonen en de maatschappelijke opvang. Verschillende leden van Federatie Opvang en RIBW Alliantie nemen hieraan deel. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.
    Neem voor meer informatie contact op met Tonny van Hensbergen t.vanhensbergen@opvang.nl

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.