• Publicatie project Droom en Daad

  ‘Droom en Daad’ is een project van Werkplaats COMO en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid (MIND). De opbrengst van deze inventarisatie wordt gebruikt in de Meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang (MJA BW MO). In de MJA BW MO werken diverse landelijke organisaties een aantal jaren samen om te komen tot sociale inclusie voor mensen die gebruik maken van beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

  Het resultaat van het project is een publicatie met daarin:

    Wensen voor versterking van regionale cliënten- en naastenorganisaties
    Elf goede voorbeelden van beleidsparticipatie en belangenbehartiging

  Het is ook de basis voor een plan van aanpak versterking belangenbehartiging en beleidsparticipatie gedurende de verdere looptijd van de Meerjarenagenda BW en MO (2019 – 2021).

  Mensen uit de praktijk
  De inventarisaties zijn tot stand gekomen met medewerking van veel mensen uit de praktijk. We zijn op werkbezoek bij een aantal regionale organisaties geweest, hebben twee expertmeetings gehouden en hebben mensen uit de praktijk en van de gemeente geïnterviewd.

  Voor wie?
  Deze publicatie is geschreven voor mensen en organisaties die zich bezighouden met beleidsparticipatie, belangenbehartiging en medezeggenschap in de context van beschermd wonen en maatschappelijke opvang.
  Download hier: DEF Droom en Daad WP COMO en MIND 020719

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.