• Programma i-Sociaal Domein gaat over naar nieuwe governance structuur

  Op de website van het programma i-Sociaal Domein is aangegeven dat het programma per 15 april stopt. De website blijft beschikbaar, evenals een paar implementatieadviseurs.
  Het werk is echter nog niet afgerond, er is nog veel te doen rond het proces 'van contract tot controle'. Vandaar de wens om het programma i-Sociaal Domein vanuit een project setting een permanent karakter te geven.

  Er is een kwartiermaker aangesteld voor de oprichting van een ketenbureau en het opstellen van een convenant voor betrokken partijen (VWS, VNG, branches waaronder de FO).

  Het convenant beschrijft de gezamenlijke ambitie en de governance voor het i-Sociaal Domein. In het convenant is een stuurgroep beschreven en een ketenbureau. Het ketenbureau is de uitvoeringsorganisatie voor de stuurgroep. Voor het beheer van de i-standaarden zoals de iWmo en iJw is het Zorginstituut Nederland (ZIN) genoemd. Voor de FO is de rol van het ZIN belangrijk omdat het ZIN ook de i-standaard voor de Wlz beheert. De administratieve organisatie van een zorgaanbieder wordt niet eenvoudiger als de i-standaarden uiteen gaan lopen.

  VNG heeft zich bereid verklaard het Ketenbureau onder te brengen bij de besloten vennootschap VNG Realisatie, gevestigd in Den Haag.

  Dit proces is gaande en tot die tijd blijft de website in de lucht en zijn implementatieadviseurs actief.

  Voor vragen kunt u contact opnemen met Gerard van Dam, g.vandam@opvang.nl.

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.