• Proef: toeslagen sneller naar slachtoffers in opvang

  Het kabinet wil dat slachtoffers in de opvang sneller inkomensvoorzieningen zoals zorgtoeslag en kinderbijslag krijgen. De uitkeringsinstanties van de overheid gaan over een poosje op kleine schaal proefdraaien.

  Onder meer Federatie Opvang en de Nationale Ombudsman hebben zich hier al lange tijd hard voor gemaakt. Uit het onderzoek ‘Vrouwen in de knel’ werd al in 2017 duidelijk hoe complex het regelen van inkomen voor slachtoffers in de opvang is. Voor het aanvragen van toeslagen wordt bijvoorbeeld het inkomen van de partner meegerekend, terwijl de aanvragers vaak vrouwen zijn die vanwege huiselijk geweld van hun partner zijn gevlucht.

  Hulpverlening voor eventuele kinderen wordt weer niet gefinancierd vanuit de Wmo, maar vanuit de Jeugdwet. Bovendien moet de partner toestemming geven voor een hulpverleningstraject, omdat zij samen het ouderlijk gezag over de kinderen hebben.

  Het doorstromen naar een huurwoning verloopt ook vaak moeizaam, en een verhuizing naar een andere gemeente brengt weer nieuwe administratie en wachttijden met zich mee. Slachtoffers blijven daardoor vaak langer in de opvang dan nodig is. Schulden lopen ondertussen verder op en op schuldhulpverlening kan vaak geen beroep worden gedaan.

  Brief aan gemeenten
  De nieuwe opzet voor deze inkomensvoorzieningen zou meerdere weken kunnen schelen, schrijft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer. Slachtoffers kunnen zo eerder op eigen benen staan en bouwen minder schulden op, en de wachtlijsten voor nieuwe slachtoffers in de opvang worden zo korter. Hij noemt de huidige situatie zorgelijk, zeker omdat alle betrokken instanties het doel hebben de slachtoffers zo goed mogelijk te helpen. Ook alle 355 Nederlandse gemeenten hebben hier een brief over gekregen. De bestaande wet- en regelgeving biedt mogelijkheden voor deze knelpunten waar gemeenten lang niet altijd van op de hoogte zijn, schrijft minister De Jonge.

  De proef, eerst met kinderbijslag en kindgebondenbudget, duurt een half jaar. De Belastingdienst en Sociale Verzekeringsbank werken op dit moment samen met Federatie Opvang een werkproces uit, waarna een uitvoeringstoets zal plaatsvinden. In de tweede helft van dit jaar gaat ook een experiment van start met het sneller omzetten van kinderopvangtoeslag en zorgtoeslag naar het slachtoffer.

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.