• Praktijkvoorbeelden gezocht van extra kosten bij invordering schulden

  De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR), aangesloten bij Sociaal Werk Nederland doet onderzoek naar de rol van de schuldeiser bij de invordering van schulden en de kosten die hiervoor door de deurwaarder bij de debiteur in rekening wordt gebracht. Aan de hand van de bevindingen zal de LOSR een rapport schrijven met daarin conclusies en aanbevelingen.

  Aanleiding
  Schuldeisers hebben de mond vol van maatschappelijk verantwoord ondernemen en incasseren, maar zodra de vordering bij een incassobureau of deurwaarder ligt lijkt hier weinig van terecht te komen. De vordering is letterlijk uit handen gegeven en de bemoeienis van menig schuldeiser is tot een minimum beperkt. Met enige regelmaat worden we geconfronteerd met mensen bij wie de schulden vanwege het in rekening brengen van kosten enorm zijn opgelopen.

  Vragen
  De kostenspecificaties bij invordering van schulden roepen allerlei vragen op.

  Ten aanzien van de schuldeiser:

  >Welke stappen heeft de schuldeiser ondernomen, voordat de vordering uit handen werd gegeven aan de deurwaarder?

  >Is de mogelijkheid van een betalingsregeling onderzocht?

  >Is de schuldeiser er van op de hoogte dat de deurwaarder deze kosten bij de debiteur in rekening brengt? Wat vindt de schuldeiser van deze specificatie?

  >Welke afspraken heeft de schuldeiser met de deurwaarder gemaakt over de handelingen die de deurwaarder mag/moet verrichten? Vindt er sturing plaats en zo ja op welke wijze?

  >Welke kosten worden bij de schuldeiser in rekening gebracht wanneer de debiteur geen verhaal biedt?

  >Zou de schuldeiser aan de deurwaarder de opdracht voor de verschillende ambtshandelingen hebben gegeven, wanneer het risico op het niet verhalen van de kosten volledig bij de opdrachtgever zou komen te liggen?

  Ten aanzien van de deurwaarder:

  >Is de mogelijkheid van een betalingsregeling onderzocht?

  >Waarom zijn al deze ambtshandelingen verricht?

  >Wie draagt deze kosten wanneer de debiteur geen verhaal biedt? Hoe worden deze kosten gedekt?

  Oproep
  De LOSR wil aan de hand van concrete kostenspecificaties schuldeisers en deurwaarders bevragen om zo inzicht te krijgen in onderliggende mechanismes en van daaruit aanbevelingen te doen.
  Heb je een voorbeeld van het in rekening brengen van hoge kosten geef dit aan ons door. Stuur de voorbeelden naar: info@sociaalwerk.nl onder vermelding van ‘voorbeeld LOSR’.

  Dank voor uw medewerking, namens de LOSR signaleringscommissie,
  André Moerman
  Bart Houkes
  Saskia van Muiswinkel

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.