• Plan SZW ‘Brede Aanpak Schulden’ laat kansen liggen

  Staatssecretaris van SZW, Tamara van Ark, lanceerde onlangs de Brede Aanpak Schulden. Een uitgebreid plan, waarbij niet alleen meerdere departementen, maar ook tal van partners zijn betrokken als NVVK , CJIB en Schuldhulpmaatjes. Er is aandacht voor de aanpak van problematische schulden: 1,4 miljoen huishoudens hebben problematische schulden of dreigen deze te krijgen tegenover slechts 193.000 huishoudens die bekend zijn bij de (gemeentelijke) schuldhulp. Op 14 juni 2018 debatteert de Tweede Kamer over het plan.

  Brede aan pak schulden
  In het plan is aandacht voor meerdere knelpunten en ook wordt ingezet op deskundigheids- bevordering van de schuldhulp en kwetsbare groepen. Op zich is dat een positieve ontwikkeling. Toch blijven ons inziens enkele fundamentele knelpunten buiten beeld. Zo blijft het toeslagensysteem -veroorzaker van grote problemen- buiten schot. Het opkopen van schulden -een toenemend probleem met grimmige trekken- wordt niet aangepakt.
  Bovendien blijft, ook na verbetering van de reguliere schuldhulp, extra steun voor de meest kwetsbare groepen als onze cliënten heel hard nodig. Daarop willen we als branches wel investeren, maar dat kunnen we niet alleen. De Federatie Opvang heeft dan ook, samen met RIBW Alliantie en GGZ Nederland in een brief aandacht gevraagd voor de specifieke situatie van cliënten in vrouwenopvang, maatschappelijke opvang, beschermd wonen en in ggz instellingen. Voor deze groepen is een stevige bodem in de aanpak van schulden noodzakelijk.
  Naast het verzenden van de brief aan de Tweede Kamer heeft de Federatie Opvang met inbreng van leden, informatie gegeven aan de werkgroep Schulden van de Tweede Kamer over de meest knellende wet- en regelgeving. Een aantal knelpunten betreft specifiek de groep die cliënten die uitstroomt uit opvang en beschermd wonen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het niet verstrekken van huurtoeslag bij tijdelijke huurcontracten bij uitstroom. Daardoor kunnen sommige cliënten niet zelfstandig gaan wonen.

  Contactpersonen over dit onderwerp: Karen van Brunschot, k.vanbrunschot@opvang.nl of Rina Beers, r.beers@opvang.nl

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.