• Participatiewet: 4 weken wachttijd voor jongeren werkt niet

  Op 23 januari 2019 debatteert de Tweede Kamer met staatssecretaris van Ark over de Participatiewet. GGZ Nederland, Federatie Opvang en RIBW Alliantie vragen in een brief om de kansen op werk te versterken voor kwetsbare groepen en goede begeleiding bij het vinden van werk te stimuleren.

  Focus op regulier werk
  Uit recente peilingen van het panel Psychisch Gezien (Trimbos 2018) blijkt: “dat de meeste panelleden nog steeds (erg) eenzaam zijn en niet participeren zoals zij dat zouden willen. Zij hebben bijvoorbeeld beduidend minder vaak een betaalde baan en ervaren een substantieel lagere kwaliteit van leven dan anderen in de beroepsbevolking. Veel panelleden streven niet meer naar een betaalde baan, maar zoeken het bijvoorbeeld in vrijwilligerswerk. De panelleden (40%) die (ooit) graag wel weer betaald willen werken, voelen zich daarbij gehinderd door hun psychische problemen en komen sterke obstakels tegen in de (sociale) omgeving, zoals ervaren discriminatie. Ongeveer de helft van de panelleden heeft in enige mate ervaring met oneerlijke behandeling bij het zoeken naar werk”.

  Vier speerpunten
  Het kunnen participeren in de samenleving is voor iedere burger van belang, zeker ook voor mensen met een psychische of sociale kwetsbaarheid. We vinden het positief dat de staatssecretaris zich voor deze groep inzet en onder meer investeert in het beschikbaar maken van Individuele Plaatsing en Steun (IPS) voor een bredere doelgroep en zich óók focust op de rol van werkgevers. Toch blijft de praktijk achter bij de goede intenties. We zien daarom vier speerpunten waar de komende tijd veel sterker op moet worden ingezet:

  1. Blijf investeren om mensen met een kwetsbaarheid naar werk te begeleiden; zorg voor voldoende kennis, ook bij de regionale werkgever-servicepunten.
  2. Ondersteun jongeren sneller; start vanaf de eerste dag van aanmelding met een actieve begeleiding. Wacht niet vier weken daarmee.
  3. Maak het mogelijk om meerdere interventies in te zetten in de begeleiding naar werk.
  4. Faciliteer gemeenten en werkgevers. Faciliteer gemeenten bij hun ondersteuning om mensen met een kwetsbaarheid naar werk te begeleiden. Maak het voor werkgevers zo eenvoudig mogelijk om mensen met een kwetsbaarheid een baan te bieden en ontsluit de best practices.

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.