• Participatiefestival: kennisdeling en inspiratie

  Op 24 mei vindt het grote Kennis- en Participatiefestival plaats in Den Bosch. Staatsecretarissen Blokhuis (VWS) en van Ark (SZW), zullen de opening verrichten. Het festival is in samenwerking met een groot aantal partijen tot stand gekomen; Programmaraad Werk en Inkomen, UWV, Divosa, ministerie van SZW, GGZ Nederland en anderen.

  Psychische klachten en stigma belemmeren mensen nog veel te vaak om werk te vinden en te behouden. Goede samenwerking tussen de GGZ, RIBW, Opvang branches, UWV, gemeenten, werkgevers en cliëntorganisaties is daarbij een belangrijke succesfactor. In de afgelopen periode zijn er vele initiatieven genomen waaruit kennis voortvloeit die het waard is om te delen, zodat we duurzame participatie kunnen bevorderen. Deze kennis en ervaringen zijn voor u binnen handbereik op het Kennis- en Participatiefestival: Naar duurzaam werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

  Tijdens het programma zal een convenant worden ondertekend om de arbeidsparticipatie van psychisch kwetsbaren te bevorderen. Federatie Opvang zal dit convenant mede-ondertekenen. De methodiek IPS, die voor veel mensen succesvol blijkt, zal naast andere succesvolle voorbeelden, aandacht krijgen.

  Datum: donderdag 24 mei 2018
  Tijdstip: 10.00 uur - 17.00 uur, inloop vanaf 09:30 uur
  Locatie: 1931 Congrescentrum ‘s-Hertogenbosch Oude Engelsenweg 1, 5222 AA ‘s-Hertogenbosch

  Wat kunt u verwachten?
  De staatsecretaris van SZW, Tamara van Ark en de staatssecretaris van VWS, Paul Blokhuis nemen gezamenlijk de opening van het Kennis- en Participatiefestival voor hun rekening. Onder leiding van Jacobine Geel, voorzitter GGZ Nederland, wordt een gevarieerd programma doorlopen. In het ochtendgedeelte is er ruimte voor bestuurlijke inbreng. ‘s Middags is er een groot aanbod aan workshops voor professionals over o.a.:
  • belangrijke succesfactoren – naast samenwerking – om duurzame participatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid te bevorderen;
  • wetenschappelijke inzichten op dit terrein;
  • inzicht in de stand van zaken;
  • Ook besteden we uitgebreid aandacht aan de samenwerkingsverbanden in de arbeidsmarktregio’s: wat is daar bereikt en wat zijn de ambities voor de toekomst?
  Zowel tijdens de lunch als bij de borrel na afloop is er ruimte om ervaringen uit te wisselen en te netwerken.

  Voor wie?
  Bestuurders, medewerkers instellingen, medewerkers Werk & Inkomen, beleidsmedewerkers gemeente, ervaringsdeskundigen, betrokkenen bij de arbeidsmarktregio’s, medewerkers van cliëntorganisaties.

  De initiatiefnemers vinden het belangrijk dat de deelnemers aan het Festival afkomstig zijn vanuit de verschillende betrokken sectoren, met verschillende achtergronden en afkomstig uit verschillende regio’s.

  Aanmelden
  U kunt zich (gratis) aanmelden via deze link.

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.