• Oproep: pilot toekomstgericht werken met kwetsbare jongeren

    Het samenwerkingsverband '16-27' bestaat uit de VNG, Divosa, Nederlands Jeugdinstituut, Movisie en Ingrado. Zij zijn op zoek naar organisaties die mee willen werken aan pilots om kwetsbare jongeren op weg helpen naar zelfstandigheid met een integrale en toekomstgerichte aanpak. Leden van de Federatie Opvang zijn van harte welkom hier een aanvraag voor te doen.

    Meer zicht krijgen op wat nodig is
    Om jongeren integraal te ondersteunen op een manier die aansluit bij hun leefwereld, hebben gemeenten de afgelopen jaren meer taken gekregen op het gebied van arbeidsparticipatie, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. In de praktijk blijken de nieuwe beleidsuitgangspunten eigen regie en maatwerk echter vaak lastig te realiseren. De versnippering binnen het sociaal domein en het nog te weinig betrekken van jongeren zelf staan de ontwikkeling van een toekomstgerichte aanpak in de weg. Doel van de pilots is om meer zicht te krijgen op wat het vraagt van professionals, hun organisaties en hun financiers om toekomstgericht, integraal en vanuit de behoeften van jongeren te werken.

    Aanmelding
    Herkent u deze problematiek en ziet u het als een uitdaging om hierin verandering brengen? Meld u dan aan voor een van de pilots. Dat kan vanaf begin september t/m 15 oktober 2018 via www.16-27rijksoverheid.nl. U kunt ook nu al uw belangstelling kenbaar maken via d.vanderplaat@nji.nl dan ontvangt u begin september een reminder.

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.