• Oproep Ombudsman: “Laat ‘zelfredzame’ dakloze mensen niet verder afglijden”

  De Nationale ombudsman ontvangt steeds meer signalen van en over 'zelfredzame' adresloze mensen. Mensen die dak- of thuisloos zijn geraakt door ontslag, te weinig zzp-inkomsten, een echtscheiding of ernstige schulden. Gemeenten zien hen als voldoende zelfredzaam, omdat zij geen psychiatrische of verslavingsproblemen hebben. Daardoor krijgen zij vaak geen toegang tot voorzieningen zoals daklozenopvang.

  Bankslapen
  Een deel van deze dakloze mensen wil dat ook niet en zoekt naar oplossingen zoals ‘bankslapen’ bij familie of vrienden, op een boot of op een vakantiepark. Maar ook zij moeten een beroep kunnen doen op hulp van de overheid. Hun veronderstelde zelfredzaamheid blijkt vaak een illusie. Door stress, gebrek aan geld en tijd hebben zij weinig (mentale) ruimte om alles weer op orde te krijgen. En als zij dit wel proberen, lopen zij al snel tegen door de overheid zelf opgeworpen drempels op. Dit moet veranderen, zegt de Nationale Ombudsman.

  Oproep aan gemeenten en Rijk
  In een oproep aan gemeenten en Rijksoverheid constateert de ombudsman dat het vinden van woonruimte in veel steden eigenlijk onbegonnen werk is. Hij vindt het daarom essentieel dat de overheid bereid is om op een creatieve manier te kijken naar wat deze mensen snel op weg kan helpen. Zodat zij, ondanks het gebrek aan woonruimte, in ieder geval kunnen blijven deelnemen aan de maatschappij en zelf hun problemen kunnen oplossen.

  Aanbevelingen aan gemeenten:

  Voorkom dat deze mensen niet staan ingeschreven in de BRP
  Deze inschrijving is essentieel voor toegang tot voorzieningen, zoals een uitkering, (schuld)hulpverlening, een zorgverzekering, persoonlijke documenten, een woning of een arbeidscontract. De overheid dient ervoor te zorgen dat burgers zich kunnen inschrijven in de BRP. Stuur hen daarom niet weg, maar wees oplossingsgericht en werk samen met andere gemeenten.

  Bied adequate ondersteuning/begeleiding om verder afglijden te voorkomen
  Maatschappelijke ondersteuning is ook bedoeld voor de groep zelfredzame adreslozen. Zij kunnen veel zelf, maar blijken uiteindelijk niet allemaal voldoende zelfredzaam. Stuur hen niet weg, als ze bij de gemeente aankloppen maar vraag door, en voel je als gemeente(n) (gezamenlijk) verantwoordelijk om deze mensen snel weer op weg te helpen en verder afglijden te voorkomen.

  Heb aandacht voor de krapte op de woningmarkt en zoek naar passende oplossingen
  Verander de manier van denken binnen de gemeente over de toepassing van handhavingsregels. Dit is nodig bij een krappe woningmarkt. Laat bepaalde regels, zoals de kostendelersnorm, zo mogelijk buiten beschouwing. Deze regels weerhouden mensen ervan om (tijdelijk) een kamer in hun woning beschikbaar te stellen. Leer daarbij van elkaars alternatieve werkwijzen en experimenten op dit punt!

  De ombudsman heeft de Rijksoverheid gevraagd om gemeenten hierin bij te staan. En om knellende wetten en regels - al dan niet tijdelijk – tegen het licht te houden en zo nodig aan te passen of buiten werking te stellen. In antwoorden op Kamervragen van Rene Peters (CDA) en Jasper van Dijk (SP), stelde staatssecretaris Raymond Knops van het Ministerie van Binnenlandse Zaken op 18 maart 2019 al klip en klaar dat gemeenten dakloze mensen moeten inschrijven en maatwerk moeten bieden.

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.