• Onderzoek naar nachtopvang en crisisopvang Utrecht

  De gemeente Utrecht heeft onderzoek laten doen naar de gezondheidstoestand en kenmerken van mensen in de nachtopvang en crisisopvang in Utrecht. Het onderzoek laat zien dat er een verzwaring van de populatie lijkt te zijn: 9 op de 10 mensen in de nachtopvang heeft een ernstige psychiatrische aandoening, verslavingsproblemen, een verstandelijke beperking of een combinatie van de drie. Meer dan de helft van de mensen in de nachtopvang is al eerder dakloos geweest hetgeen iets zegt over de duurzaamheid van de huidige aanpak.

  Extra inzet op schuldhulpverlening
  Uit het onderzoek blijkt dat schulden vaak een belemmering zijn om uit te stromen uit de opvang. De extra inzet op schuldhulpverlening heeft al geleid tot de uitstroom van 34 cliënten naar zelfstandig wonen. Voor 22 cliënten loopt nog het traject van versnelde financiële dienstverlening. Daarnaast is een stedelijke taskforce ingesteld van de Tussenvoorziening, het Leger des Heils en de gemeente Utrecht met als doel financiële knelpunten om uit te stromen, weg te nemen bij cliënten.

  Stadsteam Herstel
  Uit het onderzoek komt het belang naar voren van een adequate eerste opvang. Snelle integrale screening en planvorming door een multidisciplinair team met aandacht voor alle leefgebieden is noodzakelijk. Ook een duidelijk aanspreekpunt waarin de cliënt vertrouwen heeft is een belangrijke succesfactor. Deze punten komen terug in de aanpak van het stadsteam Herstel dat in januari 2017 start.

  Terugval voorkomen
  Een belangrijke conclusie van het onderzoek is dat de helft van de groep eerder dakloos is geweest. Preventie en herstel thuis, in de wijk, zijn daarom belangrijk. Zo is een langdurige en integrale begeleiding, met een vaste hulpverlener, van groot belang. Binnenkort bespreekt de gemeente de aanbevelingen om terugval te voorkomen met de buurtteamorganisatie en de partijen die de aanvullende zorg leveren aan personen met (O)GGZ-problematiek (Leger des Heils, Lister, Tussenvoorziening).

  (Bron: gemeente Utrecht)

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.