• Nieuwe Wmcz aangenomen door de Eerste Kamer

    De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) regelt de rechten van cliëntenraden. Op 21 mei 2019 nam de Eerste Kamer de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten aan. Op de website van het LOC kunt u hierover de nodige informatie vinden.

    Het Landelijk Steunpunt medezeggenschap (LSR) heeft een informatieve brochure opgesteld. Hierin vindt u wat de rechten en plichten zijn van de aanbieders en de cliëntenraden en wat de verschillen zijn tussen de oude en de nieuwe wet.
    De wet is op uw organisatie van toepassing als u zorg levert op grond van de Wet Langdurige Zorg of de Zorgverzekeringswet. De informatie is ook interessant als u verwacht dat uw organisatie vanaf 2021 Wlz Zorg zal gaan leveren.

    Contactpersoon voor dit onderwerp is Tonny van Hensbergen (t.vanhensbergen@opvang.nl).

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.