• Nieuwe regio’s gezocht voor Actieprogramma Weer Thuis!

  De belangrijkste doelstelling van het programma dat anderhalf jaar geleden startte is de uitstroom verbeteren uit opvang, beschermd wonen en GGZ. In bijna alle acht deelnemende regio’s zijn afspraken gemaakt tussen bestuurders van gemeenten, corporaties en zorginstellingen over het aantal te reserveren woningen, de spreiding ervan en de begeleiding die nodig is.

  De resultaten van het actieprogramma Weer Thuis! zijn dus positief.
  Daarnaast kwamen er afspraken over het oplossen van knelpunten als oude (huur)schulden en het voorkomen van nieuwe schulden. Veel aandacht is er ook voor een goede instroom en integratie in de wijk. Met steun van de ministeries van BZK en VWS, gaat het actieprogramma in 2019 verder. Dit gebeurt onder de paraplu van de Meerjarenagenda Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Het komende jaar worden 10 nieuwe regio’s ondersteund. Enkelen hebben zich reeds gemeld, maar we zijn nog op zoek naar meer regio’s.

  Waaraan moet u voldoen om deel te nemen? We vragen u met de drie sleutelpartijen, gemeenten, corporaties en zorg/opvang aanbieders te zorgen voor een bestuurlijk drietal, dat actief aan de slag wil met dit vraagstuk, hierin wil investeren en gezamenlijk komen tot een verbetering in de regionale uitstroom. Daarbij bieden wij vanuit het Actieprogramma intensieve ondersteuning in het bijeenbrengen van partijen, analyse van de lokale/regionale problematiek en het vormgeven van afspraken. Op uitvoerend niveau wordt verder ondersteuning geboden door Platform 31.
  Lees hier voor meer informatie.

  Aanmelden en informatie
  U kunt zich aanmelden bij Karen van Brunschot, k.vanbrunschot@opvang.nl of Erwin van Leeuwen, e.vanleeuwen@aedes.nl. Ook voor informatie kunt u bij hen terecht.

  NB: Het Actieprogramma Weer Thuis is een samenwerkingsverband van Aedes, VNG, Federatie Opvang, RIBW Alliantie, GGZ Nederland en het Leger des Heils.

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.