• Nieuwe onderhoudscyclus zzp-tarieven voor de Wlz 2019-2020

    Eind 2019 start de Nza met een nieuwe onderhoudscyclus voor de zzp-tarieven voor de Wet Langdurige Zorg. We kunnen als zorgbranches in de rol van lid van de kerngroep onderhoudspunten bij de Nza aandragen voor de zzp-tarieven. De kerngroep bespreekt de aangedragen onderhoudspunten en besluit welke punten in deze cyclus worden opgepakt.

    Signalen kunnen het gehele jaar door ingediend worden. De kerngroep bekijkt bij elk signaal welk tijdpad nodig is voor een goede afhandeling. Bij indiening van signalen wordt een standpunt van direct betrokken brancheorganisatie(s) opgenomen. Hiervoor is ruimte in het signaleringsformulier aangebracht (vraag 9 en 10). Zonder dit standpunt kan een signaal niet worden opgepakt. Bij binnenkomst van het signaal bij de NZa is het standpunt van de betrokken brancheorganisaties bekend. De analyse van signalen moet in april 2020 gereed zijn, wil de Nza, indien nodig, aanpassingen in de beleidsregels van 2021 kunnen opnemen.

    Als u een onderhoudspunt heeft kunt u, liefst samen met andere zorgaanbieders, het signaleringsformulier invullen. Stuur het formulier vervolgens naar ons als brancheorganisatie met het verzoek een standpunt in te voegen. Het is uiteraard zinvol om vooraf even met ons te overleggen over uw signaleringspunt en het gewenste standpunt alvorens het formulier toe te sturen. Neem voor meer informatie contact op met Tonny van Hensbergen (t.vanhensbergen@opvang.nl).

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.