• Nieuwe model-beleidsregels landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang

  De VNG heeft bekend gemaakt dat zij de model-beleidsregels voor landelijke toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang hebben aangepast. Gebleken is dat gemeenten het criterium 'regiobinding' teveel op de voorgrond hebben gezet bij het oordeel of een dakloze burger toegang tot opvang krijgt. Het eisen van binding met de regio is in strijde met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015.

  Nieuw onderzoek door mystery guests in 2019
  De nieuwe model-beleidsregels zijn een belangrijke stap op weg naar een betere uitvoering van landelijke toegankelijkheid. Gemeenten verwachten daardoor beter te scoren op het mystery guest-onderzoek dat staatssecretaris Paul Blokhuis opnieuw aankondigde voor de tweede helft van dit jaar. Het onderzoek door het Trimbos Instituut van 2018, ook uitgevoerd door mystery guests, liet zien dat in 58% van de aanmeldingen de eis van regiobinding nog gebruikt wordt als argument om dakloze mensen geen slaapplek te bieden.

  Invoering beleidsregels ook voor regiogemeenten
  Op dit moment is de toegang tot de opvang nog belegd, in de meeste gevallen, bij de 43 centrumgemeenten voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen. De centrumgemeenten hebben nu afgesproken om de regiogemeenten te wijzen op de nieuwe model-beleidsregels voor toegang. Dat is van belang omdat in 2021 alle 355 gemeenten individueel verantwoordelijk worden voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen. De toegang tot opvang moet dan in alle gemeenten gegarandeerd en geïmplementeerd zijn.

  Informatiebijeenkomsten 2019
  De VNG houdt in het tweede kwartaal van dit jaar (evenals in 2018) informatiebijeenkomsten voor medewerkers toegang tot MO, ter ondersteuning van de implementatie van de gewijzigde model-beleidsregels. Dit kunnen ook medewerkers van opvanginstellingen zijn, of andere professionals die zijn aangewezen om de toegang tot de opvang te beoordelen. Daarnaast is afgesproken om een werkinstructie voor medewerkers te maken.

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.