• Nieuwe methode Krachtwerk in vrouwenhulpverlening

  Kijken naar wat goed gaat en kleine succesjes vieren.
  Vanaf 2012 werkt elke hulpverlener in de vrouwenhulpverlening van Kompaan en De Bocht met een nieuwe methode: Krachtwerk.
  Centraal staat de kracht en het herstelvermogen van vrouwen. Mishandelde vrouwen zijn weliswaar kwetsbaar, maar hebben vaak ook een ongekende (veer)kracht. De hulpverlening sluit aan bij deze kracht en de eigen verantwoordelijkheid van vrouwen is een belangrijk uitgangspunt.

  Een vrouw heeft de regie over haar hulpverlening: zij stuurt en de hulpverlener ondersteunt waar nodig en neemt soms voor korte tijd de regie over.

  Een van de instrumenten uit de methode is de krachteninventarisatie. Hierin beschrijft een vrouw haar wensen, ambities, krachten en beïnvloedende factoren op tien leefgebieden. Zij geeft positieve antwoorden op vragen als: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat heb ik? Wat wil ik? Een ander belangrijk kenmerk van Krachtwerk is dat met nadruk wordt gezocht naar mogelijkheden binnen het eigen netwerk (familie, vrienden, buurt) en de gewone maatschappelijke voorzieningen zoals huisarts en school. De hulpverlener luistert, stelt vragen en ondersteunt de cliënt bij het ontdekken van de eigen krachten en mogelijkheden en stimuleert om stappen te zetten.

  Het Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg UMC St Radboud Nijmegen heeft de nieuwe methodiek ontwikkeld in opdracht van de landelijke Federatie Opvang. Dit is een van de verbeteringen uit het verbeterplan voor de Vrouwenopvang wat wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. De methode wordt ook bij andere vrouwenopvang organisaties in Nederland ingevoerd zodat landelijk op eenzelfde manier wordt gewerkt binnen de vrouwenhulpverlening.
  Afgelopen jaar volgden alle medewerkers van de vrouwenhulpverlening van Kompaan en De Bocht een training in het werken met Krachtwerk bij twee gecertificeerde trainers van Kompaan en De Bocht.

  Nieuwsbrief verbeternieuws december 2012
  Nieuwsbrief verbeternieuws mei 2012
  Nieuwsbrief verbeternieuws januari 2012
  Nieuwsbrief verbeternieuws oktober 2011

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.