• Nieuwe inzichten in armoedebestrijding

  Op 21 maart 2017 besteedde het NOS Journaal aandacht aan een nieuwe aanpak voor schuldhulp die vanuit de VS naar Nederland is gehaald. Dr. Nadja Jungmann (lector HU) is een van de drijvende krachten achter het inzetten van deze methodiek. Ze werkt daarin samen met Peter Wesdorp (onderzoeker) en dr. Irene Jonker van de Impuls Academie (Radboud UMC). De inzichten uit de wetenschap over de werking van het brein, worden ingezet om succes te behalen bij het terugdringen en bestrijden van armoede.

  Alphen aan den Rijn is van start
  Tientallen gemeenten in Nederland hebben interesse in een nieuwe methode voor armoedebestrijding: Mobility Mentoring. De gedachte achter deze in de VS succesvolle aanpak, is dat de weg om blijvend uit armoede te komen, begint met het wegnemen van stress. Alphen aan den Rijn heeft de primeur. De werking van het brein wordt negatief beïnvloed door de enorme stress die armoede met zich meebrengt. Nardy Beckers van de gemeente stelt dat het daardoor meestal niet lukt om mensen met voortdurende geldzorgen blijvend uit de financiële ellende te krijgen. Afspraken vergeten, beloften niet nakomen, snel opgeven, weinig flexibel zijn en snel boos worden; schuldhulpverleners komen het vaak tegen. ‘De cliënt wíl niet geholpen worden’, is dan al snel de natuurlijke reactie.

  Onmacht
  Dat betekent vaak dat de hulpverlening niet goed op gang komt op voortijdig stopt. Maar vaak is het geen onwil, maar onmacht. Mensen zijn pas in staat om te doen wat er moet gebeuren als de stress onder controle is, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Het reduceren van de stress door goede coaching en het opknippen van problemen tot behapbare stukken staat centraal in de methodiek. Maar het gaat ook om begrip en beloning wanneer mensen kleine stappen maken. In een weblog van Stichting de Tussenvoorziening in Utrecht door Jora Wolterink wordt dit duidelijk gemaakt.

  Project Federatie Opvang over financiële zelfredzaamheid
  Deze methodiek wordt ook ingebed in het project van de Federatie Opvang “Vergroten van financiële zelfredzaamheid voor cliënten”. Dr. Nadja Jungmann en dr. Irene Jonker hebben beiden zitting in de  begeleidingscommissie van het project. Er is subsidie toegekend voor een onderzoek waardoor Impuls samen met haar samenwerkingspartners en meewerkende organisaties Krachtwerk met cruciale elementen van Mobility Mentoring® en met ervaringsdeskundigheid door kan ontwikkelen en vervolgens in de praktijk uitvoeren en verbeteren. Dit met als doel de versterking van met name de sociaaleconomische fitheid van mensen in achterstandssituaties. Het onderzoek zal starten op 1 mei 2017 en heeft een looptijd tot 1 mei 2019. De uitvoering van Krachtwerk MM trajecten in de opvang zal plaatsvinden tussen november 2017 en september 2018.  Een aantal organisaties heeft haar medewerking aan het onderzoek reeds toegezegd. Mocht uw organisatie met Krachtwerk werken en eveneens willen participeren in dit project dan kan dat. U kunt hiervoor contact opnemen met. Irene.Jonker@radboudumc.nl

  Meer informatie: k.vanbrunschot@opvang.nl, projectleider Federatie Opvang project “Versterking Financiele Zelfredzaamheid van cliënten” Ook ontvangen we graag vragen, knelpunten die u tegenkomt in de praktijk en inzichten en trajecten die in uw instelling en gemeente/regio tot goede resultaten leiden.

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.