• Nieuw: Handreiking huiselijk geweld voor woningcorporaties

  De handeling is ontwikkeld in het kader van het Safe at Home project van Kadera Aanpak Huiselijk Geweld. Op 22 november is, tijdens de slotconferentie van dit project, het eerste exemplaar van de handreiking symbolisch uitgereikt aan Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

  In het Safe at Home project worden woningcorporaties betrokken bij de aanpak van huiselijk geweld. Corporatiemedewerkers komen achter de voordeur, ook bij huurders die verder geen andere personen of organisaties binnenlaten, bijvoorbeeld voor onderhoudswerkzaamheden of reparaties. Daarmee hebben corporatiemedewerkers een unieke positie om verborgen geweld te signaleren.

  De Safe at Home training
  Uit de bijna 70 trainingen die de afgelopen twee jaar zijn gegeven aan meer dan 1300 vakmensen, is gebleken dat zij nu al veel alarmerende situaties tegenkomen in hun werk. Deze signalen bleven vaak bij deze werknemers liggen. De training heeft de kennis over (signalen van) huiselijk geweld en kindermishandeling vergroot, zodat deze vakmensen in staat zijn om op een zorgvuldige manier om te gaan met de soms schrijnende situaties die ze in hun werk tegenkomen.

  De Handreiking
  Daarnaast heeft projectleider Yvonne Matser-van ’t Oever een handreiking geschreven die corporaties ondersteund om op een zorgvuldige manier invulling te geven aan deze vroeg signaleer rol. Afgevaardigden van de vijftien participerende corporaties en vertegenwoordigers van het Ministerie van VWS, Aedes, de Woonstichting, de VNG, de Federatie Opvang, de AFWC en het Landelijk Netwerk Veilig Thuis hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de handreiking.

  De handreiking gaat allereerst in op de rol van corporaties en op wat er nodig is om actief te kunnen bijdragen aan de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Vervolgens zijn aanbevelingen voor de sector verwerkt in een stappenplan, dat concrete handvatten biedt voor de praktijk.  In de bijlagen is aanvullende informatie opgenomen over huiselijk geweld en kindermishandeling, de rol van woningcorporaties en over de wetgeving rond dit thema, de rol en werkwijze van Veilig Thuis en het Safe at Home project.
  2018_Handreiking_Huiselijk_geweld_voor_woningcorporaties.pdf

  2017_Training_omgaan_met_huiselijk_geweld_voor_woningcorporaties(1).pdf

  Voor meer informatie over handleiding en trainingen, zie website van Kadera: Klik hier


  hju

   

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.