• NGO Schaduwrapportage over aanpak van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.

  Dit jaar wordt de aanpak van geweld tegen vrouwen en huislijk geweld in Nederland geëvalueerd in de context van het Istanbul Verdrag; het verdrag van de Raad van Europa inzake voorkomen en stoppen van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.

  De evaluatie wordt uitgevoerd door een comité van experts, het GREVIO. Dit comité heeft eerder dit jaar de Nederlandse overheid gevraagd om middels het invullen van een vragenlijst aan te geven in hoeverre het verdrag in Nederland is geïmplementeerd. Daarnaast biedt het GREVIO de mogelijkheid aan NGO’s om met een schaduwrapportage te komen.
  Het Netwerk VN Vrouwenverdrag heeft de schaduwrapportage opgesteld met input van 52 organisaties die ook mee hebben ondertekend. Vanuit de Federatie Opvang heeft het landelijke netwerk van vrouwenopvang zowel schriftelijk als mondeling input gegeven voor deze rapportage.

  Naast deze rapportage zal het GREVIO ook nog een rapportage ontvangen van het College van de Rechten van de Mens. Het GREVIO zal deze input gebruiken om een goed beeld te krijgen van de situatie in Nederland. Aanvullend daarop komen zij in maart 2019 voor een studiebezoek naar Nederland. Het uiteindelijke rapport van het GREVIO over Nederland komt in begin 2020 uit.

  Dutch-NGO-Shadow-report-Istanbul-Convention_30oct2018-DEF.pdf

  Zie ook bericht op website van Netwerk VN Vrouwenverdrag: Klik hier

  GREVIO proces

   

Inlog voor leden close
De website van de Federatie Opvang is voor iedereen toegankelijk. Echter, alleen medewerkers van bij de Federatie Opvang aangesloten lidinstellingen hebben toegang tot:
- De besloten items van deze website;
- De ledennieuwsbrieven

Heeft u nog geen account, maar wilt u als lid graag toegang tot dit besloten gedeelte, dan kunt u hier een account aanvragen.

Hieronder kunt u met uw (werk) e-mailadres en bij registratie opgegeven wachtwoord inloggen voor toegang tot de niet-publieke onderdelen van deze website. En vraag hier een nieuw wachtwoord aan.